Rostoucí dluhy vyspělých zemí světa jsou jedním z hlavních důvodů, proč zdanění práce v roce 2011 stouplo oproti předchozímu roku v 26 zemích z 33 členských zemí uvedených v tabulce. Údaje pro Řecko za rok 2011 nejsou ještě k dispozici. Zdanění práce se zvyšovalo především Evropě. Například na Novém Zélandu a USA se dokonce nepatrně snížilo. Více se z důvodu změn daňových sazeb a daňových parametrů zvyšovaly odvody zaměstnanců na dani z příjmů fyzických osob, odvody na sociálním pojištění se měnily podstatně méně.

Česko patří mezi země, kde se zdanění práce v roce 2011 oproti roku 2010 zvýšilo nepatrně. A to z důvodu zavedení tzv. povodňové daně, kdy se snížila sleva na poplatníka z 2 070 Kč na 1 970 Kč.

Vyšší zdanění průměrné mzdy z členských zemí OECD za rok 2011 bylo pouze v Belgii (55,5 %), Německu (49,8 %), Maďarsku (49,4 %), Francii (49,4 %), Rakousku (48,4 %), Itálii (47,6 %), Švédsku (42,8 %), Finsku (42,7 %) a Slovinsku (42,6 %).

Rozdíly ve zdanění práce v členských zemích OECD jsou velmi vysoké. Zdanění práce se pohybuje se od 7 procent v Chile po 55,5 procenta v Belgii. Platí také, že zdanění v Evropě je podstatně vyšší než v mimoevropských zemích. Jediné tři evropské země, kde je zdanění práce srovnatelné s mimoevropskými zeměmi jsou Švýcarsko, Irsko a Velká Británie. Ve čtyřech mimoevropských zemích OECD se liší mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda zaměstnance pobírajícího průměrnou mzdou o méně než 20 %. Jedná se o Chile, Nový Zéland, Mexiko a Izrael.

-pda-