Míra chudoby je jedna z nejnižších celosvětově a průměrné platy i životní úroveň vytrvale rostou.

Jenže i tak si téměř 70 procent Čechů myslí, že ekonomická situace země je špatná. Únorový průzkum CVVM totiž ukázal, že hospodářskou situaci země hodnotí 66 procent populace jako špatnou, z toho 20 procent ji pokládá za “velmi špatnou” a 46 procent za “špatnou”. Oproti lednu se podíl negativního hodnocení zvýšil o čtyři procenta. To odpovídá hodnocení z ekonomické krize na přelomu let 2009 a 2010. Rozporu mezi statistickými fakty a vnímáním veřejnosti si všiml deník Lidové noviny.

Deníkem oslovení experti přisuzují zlé vnímání veřejnosti nejen zakořeněnému pesimismu v české společnosti, ale i tomu, že zlé náladě nahrává dopad politických kauz a podpora médií zlé náladě. Lidové noviny uvedly, že v očekávání budoucího ekonomického vývoje jsou Češi dokonce největšími pesimisty v rámci středoevropského regionu. Zhoršení ekonomické situace totiž předpokládají skoro tři čtvrtiny (73 procent) z nich. Nejoptimističtější jsou Poláci. Zhruba třetina očekává zhoršení a většina věří v udržení současného stavu.

Ekonomové navíc říkají, že Češi nemají důvod být skeptičtí. Česko nemusí zatím procházet tak razantními reformami, jako například Řekové, Španělé nebo Portugalci. Objevují se však i hlasy, které nepřízeň v náladě obyvatel kvitují.

-pda-