Stárnutí populace přinese zcela odlišný poměr osob v produktivním a postproduktivním věku. Význam starších osob na trhu práce se bude dále zvyšovat.

„Nejenom růst počtu osob ve starším věku a zvyšující se hranice odchodu do starobního důchodu, ale i jednoznačně deklarovaný úmysl pracovat i po překročení důchodového věku zcela přetvoří obraz současného trhu práce,“ upozorňuje Ondřej Nývlt z ČSÚ.

Podle výzkumu plánuje téměř půl miliónu osob v předdůchodovém věku pracovat i po odchodu do starobního důchodu. Motivací jsou převážně finanční důvody.

Současní padesátníci by v důchodovém věku rádi napodobili vzory ze západních zemí Evropy, zůstali déle aktivní a více využívali aktivního odpočinku,“ dodává Daniel Chytil z ČSÚ.

Již nyní pozvolna narůstá počet pracujících starobních důchodců, a to i přes zvyšující se věk odchodu do starobního důchodu. V první polovině roku 2013 pracovalo 145 tisíc starobních důchodců, tj. 11,5 procenta z celkového počtu 1 262 tisíc seniorů v důchodovém věku do 70 let.

Roste zájem o práci na částečné úvazky, s tím však nekoresponduje český trh práce, který částečné úvazky příliš nepreferuje. Největší zájem pracovat i v důchodu mají lidé z Prahy a Středočeského kraje, nejméně jich je v Libereckém kraji a na Vysočině.

Domácnosti pracujících důchodců patří mezi ty s nejvyšším příjmem na osobu. Jejich celkové zastoupení je však relativně nízké. V letech 2010–2012 bylo nejvíce pracujících důchodců v Praze – přes 20 procent a nejméně v Olomouckém kraji – šest procent.

Starobní důchodci žijí v posledních dvaceti letech čím dál více sami nebo v partnerské domácnosti bez další osoby. Snižuje se také podíl vícegeneračních domácností, které mohou zaručit flexibilnější péči o seniory či seniorů o vnoučata.

Podrobnější informace najdete  na stránkách ČSÚ.

Co si myslíte o zaměstnávání lidí, kteří už jsou v důchodu?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.