Díky e-neschopence se zaměstnavatelé dozvědí o pracovní neschopnosti svého zaměstnance, jakmile lékař odešle vyplněný formulář e-neschopenky České správě sociálního zabezpečení. Nejpozději tak musí učinit do následujícího pracovního dne. Zaměstnanci sice neodpadne povinnost podle §206 zákoníku práce neprodleně informovat zaměstnavatele o překážce v práci, nebude už ale muset zasílat zaměstnavateli papírovou “neschopenku”. Firma nebude muset příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) předávat doklady od zaměstnance potřebné pro výplatu nemocenského. Po 14 dnech pracovní neschopnosti zaměstnavatel odešle na OSSZ pouze elektronicky tiskopis “Příloha k žádosti o dávku” s uvedením způsobu, jakým je zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat. Podrobnější informace naleznete v informačním dopise, který minulý týden ČSSZ zaměstnavatelům rozesílala datovou schránkou.

Další informace najdete také na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka.

Zdroj: www.spcr.cz