Nezisková organizace EDU Effective připravila ve spolupráci s partnery a dobrovolníky z celého světa online vzdělávací program Effective MBA realizovaný na bázi micro-learningu. Délka programu sestaveného z řady 15minutových bloků je v základu rozvržena na deset měsíců, ale kdo je schopný za jeden den studovat i více studijních bloků, může si celkovou dobu studia poměrně významně zkrátit.

Co se týče studijních oborů, vybírat lze celkem z pěti specializací: Executive Management, Startups and Entrepreneurship, Projektový management, Marketing pro 21. století nebo Coaching, Mentoring a Leadership. Studium probíhá v anglickém jazyce nebo v kombinaci češtiny a angličtiny.

”Podívejte se na koronavirovou pandemii jako na příležitost a věnujte 15 či 30 minut denně svému rozvoji. Upřímně, co vám dá 15 minut na sociálních sítích? Rozhodně ne tolik, jako nové znalosti a zkušenosti získané z internetového světa, který teď umí pracovat pro vás,” zamýšlí se PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA, předseda správní rady EDU Effective.

Lektoři této neziskové organizace přečetli a shlédli tisíce videí, článků, webů a dalších podkladů, ze kterých pro účastníky e-learningového programu vybírají ty nejlepší, přičemž obsah se průběžně dopňuje a aktualizuje. Díky tomu se studenti mohou seznámit s názory a zkušenostmi manažerů ze všech oblastí byznysu, z malých i velkých firem jako jsou Uber, Amazon, Microsoft, AirBnB a další. V rámci programu Effective MBA mají také k dispozici diskusní fóra pro kladení otázek, výměnu názorů a komunikaci se studenty z celého světa.

“Cílem organizace EDU Effective je umožnit studium všem lidem bez ohledu na jejich finanční situaci a možnosti,” říká Pavel Makovský. Micro-learning v podobě pravidelných kratších lekcí s možností splnění více lekcí najednou či posunutím lekce na další den, pokud se student v daný den k výuce nedostane, má podle Makovského celou řadu předností. Jde o účinnou metodu vzdělávání dospělých, zaměstnaných studentů, kterým kromě jiného pomáhá vytvořit si cenný návyk – věnovat pravidelný čas pro svůj osobní rozvoj.

Nezisková společnost EDU Effective je díky dárcům a práci dobrovolníků schopna poskytovat své programy za velmi nízké ceny. Školné za micro-learningový program Effective MBA je navíc jako pomoc studentům v době koronavirové krize aktuálně o polovinu snížené. “A lze ušetřit ještě více, studenti mohou získat stipendium, pokud studium včas dokončí,” upozorňuje Pavel Makovský. Školné je také možno hradit ve splátkách, 5 procent z prostředků inkasovaných za školné posílá EDU Effective na charitativní účely.

Více na https://www.e15.cz/byznys/