Populace stárne, nové technologie proměňují pracovní místa a nová realita mění požadavky zaměstnanců. 66 % českých zaměstnavatelů se potýká s problémy při obsazování svých volných pracovních pozic.

Společnost ManpowerGroup zveřejnila výsledky svého každoročního průzkumu Nedostatek talentů, který se zaměřuje na to, jak je pro zaměstnavatele náročné obsadit svá volná pracovní místa, na které konkrétní překážky narážejí a jaké strategie používají k jejich překonávání.

Průzkum ukázal, že 66 % českých zaměstnavatelů se potýká s problémy při obsazování svých volných pracovních pozic. Nejvíce se s nedostatkem talentů potýkají extra velké firmy (5000+ zaměstnanců) – 67 % jich hlásí, že nemohou dlouhodobě najít dostatek vhodných uchazečů. Nejméně se s nedostatkem talentů potýkají mikro firmy (méně než 10 zaměstnanců), u nichž 54 % zaměstnavatelů nehlásí žádné problémy.

Populace stárne a do důchodu odchází více lidí, než vychází ze škol. Ekonomicky aktivní populace a počet zaměstnanců v ČR se zmenšuje, ale poptávka po zaměstnancích roste. Přitom je stále náročnější vyhledávat zaměstnance v zahraničí, především na řemeslné pozice. Technologická revoluce navíc proměňuje podobu celé ekonomiky, mění způsoby práce a poptávku po dovednostech zaměstnanců. Rychle roste poptávka po technických a digitálních dovednostech, ale zároveň i po měkkých dovednostech, a to ve vzájemné kombinaci. Rozchází se také představy zaměstnanců a zaměstnavatelů a komplikovaněji k sobě hledají cestu. Ne vždy je ale nedostatek uchazečů objektivním faktem a za nezájem zaměstnanců si mohou i firmy samy svým přístupem k náboru a k organizaci svých týmů,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

Globální pohled

Nedostatek talentů dosahuje za poslední 3 roky svého maxima, tři ze čtyř zaměstnavatelů, respektive 75 %, nemohou najít vhodné kandidáty na volné pozice. Příčinou tohoto výrazného nedostatku pracovníků s vhodným profilem je technologická revoluce a měnící se struktura pozic a s tím spojená nová potřeba dovedností na všech úrovních.

sNejhorší situace je v Japonsku, kde problémy hlásí 85 % zaměstnavatelů, nejlépe si vede Finsko s hodnotou 59 %. Česká republika uzavírá pětici zemí s nejméně komplikovaným náborem vhodných talentů.

Které zaměstnance společnosti postrádají

Nejvíce se firmy potýkají s nedostatkem lidí s technickými znalostmi (30 %), IT dovednostmi a datovými odbornostmi (24 %), dále pak talentů s výrobními a produkčními dovednostmi (20 %), pracovníků v dopravě a logistice, a také v prodeji a marketingu (po 17 %).

Když se podíváme na měkké dovednosti pracovníků, tak největší nedostatek zaměstnavatelé vidí v odpovědnosti a spolehlivosti, následované týmovou spoluprací. Dále zaměstnavatelé postrádají u kandidátům logické myšlení a schopnost řešení problémů, kreativitu a originalitu, odolnost a přizpůsobivost.

Porovnání podle sektorů

S nedostatkem talentů se nejvíce potýkají zaměstnavatelé v odvětví Obchod a služby, problémy při hledání vhodných zaměstnanců hlásí 78 % z nich. Vysoké procento je i v odvětvích Průmysl a stavebnictví (67 %) a Doprava, skladování a automotive (65 %). Následuje sektor Informační technologie (64 %), Energetika a veřejné služby (63 %), Zdravotní a sociální péče, farmacie (56 %) a Komunikační služby (55 %). Pod hodnotu 50 % se dostává pouze jedno odvětví, a to Finance, pojištění a nemovitosti kdy pouze 45 % firem hlásí problémy při obsazování pracovních pozic.

Jak situaci nedostatku talentů firmy řeší

Zaměstnavatelé se aktivně snaží řešit výzvy, které s sebou nedostatek vhodných zaměstnanců přináší. Využívají různé strategie, přičemž nejčastěji nabízejí flexibilní pracovní dobu a home office zároveň (44 %). Navyšováním mezd se nedostatku talentů snaží předejít 33 % společností, nástupní bonusy dává 31 % a flexibilní formy úvazků nabízí 28 %.  Méně často pak firmy volí strategii, kdy se snaží automatizovat vybrané úkoly/procesy (15 %), stejně tak méně často si společnosti drží vybrané talenty, i když je aktuálně nepotřebují (15 %).

Zdroj: www.businessinfo.cz