Dovolenou budou moci čerpat rodiče na každé dítě, nicméně volné dny nebudou přenosné. Otec tak nebude moci své dva měsíce přenechat matce a naopak. „Řadě rodičů, samoživitelkám a samoživitelům, by to mohlo pomoci překlenout období prázdnin,“ domnívá se poslankyně Marie Jílková (KDU-ČSL). Matky a otcové si budou moci dovolenou vybírat po libovolných částech.

Změna by měla platit od srpna letošního roku. Česko k jejímu zavedení zavázala evropská směrnice z roku 2019, která si dala za cíl pomoci rodičům malých dětí lépe sladit kariéru a péči o rodinu.

„Pan ministr Marian Jurečka by to měl do konce dubna předložit na vládu,“ říká Jílková. V tuto chvíli lidovci hledají technické řešení.

Nabízejí se dvě možnosti. Buď o dovolenou rodiče požádají jako o formu dávky, nebo ji bude vyplácet zaměstnavatel cestou náhrady mzdy. Tyto platby by stát vrátil zaměstnavateli formou odpočtu z odvodu na sociální pojištění.

Lidovci se přiklánějí spíše ke druhému řešení. „Nepovažujeme za úplně vhodné, abychom rodiče posílali pořád na úřad práce, protože rodiče nejsou sociální případ a rodičovství je běžná součást života,“ uvádí Jílková.

Na nejrůznějších detailech se zatím pracuje. Neví se, jaká by byla například maximální výše náhrady mzdy. Placené volno by se týkalo pouze zaměstnanců, nikoliv třeba živnostníků.

Otcové k dětem

Česko dlouhodobě kritizují některé mezinárodní organizace, že péče o děti je v tuzemsku mezi rodiči rozdělená nevyváženě. Ženy kvůli tomu do tří let dítěte často nepracují ani v minimálním rozsahu. Vadí to Evropské unii i třeba Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Kromě toho je péče o děti v rodině v Česku intenzivně soustředěna na první tři čtyři roky života dítěte, ale pak končí. „Doteď byla veškerá podpora rodičů nula až tři roky věku dítěte, přitom v ostatních zemích Evropské unie je to osm či patnáct let,“ říká Jana Skalková, šéfporadkyně ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky.

Směrnice Evropského parlamentu o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob má za cíl sladit alespoň základní parametry v této oblasti. Většinu návrhů směrnice již české zákony obsahují.

Loni na základě směrnice zákonodárci prodloužili otcovskou dovolenou ze sedmi na čtrnáct dní. Mezi další body patří rodičovská dovolená, která by měla trvat alespoň čtyři měsíce, přičemž dva měsíce jsou placené a mezi rodiči nepřenosné. Podle směrnice by také rodiče malých dětí měli mít možnost požádat o flexibilní pracovní dobu a o práci z domova.

Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/dovolena-rodice-dite-osm-let-dva-mesice-jurecka.A220323_163926_ekonomika_ven