Společně s Janem Kellarem z MS Paktu zaměstnanosti byl tento záměr představen u kulatého stolu, který zorganizovala Obchodní akademie v Uherském Hradišti a agentura Czechinvest. V prezentaci byla představena východiska pilotáže v MSK, cesta k jejímu zahájení i samotný průběh projektu. Ve stejném duchu se pak nesla prezentace pro starosty obcí a zástupce firem z jižní části Zlínského kraje, která proběhla v malebném prostředí obce Bílovice.

V březnu došlo i na jednání s radním Zlínského kraje pro školství Petrem Gazdíkem a vedoucím odboru školství Stanislavem Minaříkem. Na něm byly stanoveny parametry možné spolupráce při pilotáži duálu a harmonogram jednotlivých kroků. Na základě jednání jsme začali přípravu pilotáže z naší strany, ovšem zanedlouho jsme je kvůli nouzovým opatřením vlády museli dočasně pozastavit. Bude třeba ověřit, jaká bude v aktuální situaci ochota jednotlivých partnerů se do tohoto projektu, který vyžaduje čas, personální kapacity i finanční zajištění, zapojit.

Autor: Petr Holica