Právě tyto programy Svaz řadí mezi zásadní pro podporu podnikatelského prostředí. Než ale firmy začnou čerpat z OP K nabízí se stále řada příležitostí v rámci výzev aktuálního OP PIK. Na ně se proto zaměřil říjnový seminář pořádaný regionálním zastoupením Svazu průmyslu v Ústeckém kraji. Malé i velké firmy získaly přehled kde a jak získat dotace na nákup nových výrobních i nevýrobních strojů, výměnu zastaralých technologií za moderní, podnikový vývoj a inovace nebo zateplení budov. Důležitou složkou, bez které se podnikání ovšem neobejde jsou i zaměstnanci. Seminář se proto věnoval také možnostem finanční podpory na mzdy a vzdělávání zaměstnanců.

Autor: Radka Šplíchalová