Organizátorem byla Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje ve spolupráci s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje. K přípravě fóra a Dohody byla ustavena pracovní skupina složená ze zástupců Svazu průmyslu a dopravy ČR, krajské pobočky Úřadu práce ČR a ČESMAD Bohemia, který na tuto skutečnost upozornil zástupce zaměstnavatelů. „Řada spedičních firem má již nyní akutní nedostatek lidských zdrojů a hrozí celkový kolaps tohoto odvětví“, sdělil Zdeněk Gerstner z Institutu silniční dopravy ČESMAD BOHEMIA s.r.o.

Problém nedostatku profesionálních řidičů nevznikl dnes, ale dopravci se s ním potýkají několik let. Podle mého názoru se získávání pro tuto profesi a její podpora nesetkává s potřebným zájmem. Nelehké povolání profesionálního řidiče by se mělo všeobecně u veřejnosti těšit respektu a úctě. Věřím, že dnes přijatá Dohoda je správným krokem, aby se situace zlepšila,“ řekl při zahájení Dopravního fóra krajský radní pro dopravu Jaroslav Komínek.

Na jednání Dopravního fóra vystoupili dále zástupci Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia, Úřadu práce či dopravních specialistů a středních škol. Nejvíce byl skloňován nedostatek řidičů, jejich fluktuace, malá motivace až nezájem o tuto profesi, ale i náročnost a nákladnost jejich přípravy. Názory odborníků z oblasti dopravy poukázaly i na faktory mzdového ohodnocení této profese, na etiku řidičského povolání a na spolupráci firem a škol, které se mohou na přípravě budoucích řidičů podílet.

Mezi cíle Regionální sektorové dohody tak patří zejména posílit spolupráci mezi zaměstnavateli, středními školami a dalšími partnery, přispět k modernizaci a doplnění učebních oborů o požadované kompetence a posílit spolupráci mezi zaměstnavateli a Úřadem práce ČR. Jedním z výstupů Dohody je pilotní projekt jednoročního studia na dvou krajských školách pro získání příslušného řidičského oprávnění a profesního průkazu způsobilosti pro absolventy.

Více na www.forumusteckykraj.cz/dopravni

-lhe-