Vyplývá to z průzkumu investiční důvěry provedeného společností Ernst & Young mezi generálními řediteli a dalšími vedoucími pracovníky předních českých i světových společností, jehož výsledky citovala česká média.

V rámci průzkumu bylo osloveno více než 150 generálních a finančních ředitelů z předních českých firem, více než 400 v rámci střední a jihovýchodní Evropy a dále 1000 vedoucích představitelů velkých společností z celého světa, reprezentujících různá ekonomická odvětví.

Z výsledků vyplývá, že více než třetina českých podniků plánuje během následujícího roku nějakou akvizici, v celosvětovém měřítku je to přitom 41 procent společností. Polovina českých firem se chce zaměřit na růst, pro 42 procent je prioritou udržení stability. Pouze osm procent společností společností má skutečné potíže.

Typický poměr dluhu ke kapitálu je nyní mezi nulou a 25 procenty, dvě třetiny společností mají poměr dluhu ke kapitálu pod 50 procenty. Firmy také počítají s tím, že budou ve strategii nízké zadluženosti pokračovat. Během následujícího roku jich 83 procent plánuje poměr dluhu ke kapitálu zachovat stejný nebo dokonce snížit. Pouze 16 procent českých firem plánuje se více zadlužit. Firmy počítají s tím, že budou ve strategii nízké zadluženosti pokračovat. Během následujícího roku jich 83 procent plánuje poměr dluhu ke kapitálu zachovat stejný nebo dokonce snížit. Pouze 16 procent českých firem plánuje se více zadlužit.

Převládající zaměření českých společností na zachování stability se odráží také v oblasti tvorby a snižování počtu pracovních míst. Více než polovina českých firem plánuje zachovat současný stav zaměstnanců. Necelá čtvrtina chce pracovní místa redukovat a 27 procent společností plánuje nová pracovní místa vytvořit.

Ve výhledu na trhu fúzí a akvizic se podle průzkumu mísí optimismus s obavami. Více než třetina společností bude v následujících měsících usilovat o uskutečnění akvizic. Téměř 60 procent firem se domnívá, že transakční aktivita zůstane na nynější úrovni. Pětina českých manažerů očekává nárůst, pětina se naopak obává poklesu.

V následujícím roce plánuje odprodeje jako pravděpodobné nebo vysoce pravděpodobné 22 procent společností. Nejčastějšími důvody jsou prodej nedostatečně výkonných částí podniku, zaměření na klíčové obchodní aktivity a zvyšování hodnoty pro akcionáře. Na vývoj globální ekonomiky se dívá s optimismem jen 36 procent českých firem. Téměř dvě třetiny odpověděly, že současnou situaci vnímají jako mírné či značné zhoršení.

-red-