Zatímco dříve firmy v naplňování CSR strategií podporovaly sport nebo dotovaly charitu, dnes podle ČT převažuje trend zřizování firemních školek, snižování produkce odpadů nebo zakládání protikorupční iniciativy. Firmy podle ekonomických a marketingových expertů, které ČT oslovila pochopily, že podnikat bez korupce, transparentně, mít dobré vztahy se zaměstnanci a zákazníky, se jí nakonec dlouhodobě ekonomicky vyplatí, než kdyby to tak nebylo.

Ze zprávy také vyplývá, že se zvyšuje i kreativita, s jakou se firmy pouštějí do vylepšování svého okolí – a nepolevila ani za finanční krize. Snaží se peníze směřovat například do vzdělávání zaměstnanců či ekologických projektů. Odpovědně se ale chtějí chovat i v rámci protikorupčního boje či spotřeby energie. „Firmy neochabují, ale mění směr svých aktivit,” citovala ČT Vladimíru Drbalovou ze Svazu průmyslu a dopravy.

Leitmotivem CSR aktivit je ale každopádně nyní oblast životního prostředí a udržitelného rozvoje. Například Plzeňský Prazdroj recykluje až 99 % odpadů z výroby – včetně etiket z lahví, které kompostuje. Více společenské odpovědnosti a závazná pravidla by ráda viděla i Evropská unie. Zveřejněnou strategii Evropské komise ale většina firem v Česku i v zahraničí odmítá. Tvrdí, že státy by neměly vstupovat do dobrovolné iniciativy firem a svazovat firmám ruce regulací.

-pda-