Konference se uskuteční 9. září 2010 v Praze, od 9:30 do 14:30 v hotelu Clarion Congress Centre Prague (metro B –  „Vysočanská“).

Během konference se seznámíte nejen s průběhem projektu a jeho realizací z pohledu zaměstnavatelských svazů a odborů, ale především s výsledky analýz z oblasti:

  • vývoje strategických průmyslových odvětví,
  • ekonomické diplomacie České republiky,
  • nové právní úpravy nemocenského pojištění,
  • nákladů práce,
  • kolektivního vyjednávání na úrovni odvětví.

Podrobný program konference naleznete zde .

Na konferenci se prosím přihlaste do 8. září 2010 prostřednictvím on-line formuláře .

Těšíme se na setkání s Vámi.

V případě dotazů se prosím obraťte na organizátora akce Ing. Ondřej Gbelce, Svaz průmyslu a dopravy ČR (tel: 225 279 807, ogbelec@spcr.cz).

esf_eu_oplzz_podpora-01