Sociální dialog

Dohoda o provedení práce u jiného zaměstnavatele v době mateřské dovolené

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Dohoda o provedení práce u jiného zaměstnavatele v době mateřské dovolené

Může být důvodem k rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele to, že zaměstnankyně na mateřské dovolené uzavře dohodu o provedení práce s jinou společností na stejnou činnost jako u stávajícího zaměstnavatele? V pracovní smlouvě se stávajícím zaměstnavatelem není zakázáno ani domluveno, že zaměstnankyně nesmí vykonávat stejnou činnost u jiné společnosti.

Odpověď:

I pro pracovněprávní vztahy uzavírané v době mateřské dovolené s jiným zaměstnavatelem, než je zaměstnavatel, u něhož zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou platí ustanovení § 304 zákoníku práce. To znamená, že zaměstnankyně může vedle svého zaměstnání, v němž čerpá mateřskou dovolenou, vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, tedy i být zaměstnána na základě dohody o provedení práce u jiného zaměstnavatele, pouze na základě předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele, u něhož čerpá mateřskou dovolenou.

Pokud by zaměstnankyně vykonávala v době mateřské dovolené práci pro jiného zaměstnavatele, který má shodný předmět činnosti jako zaměstnavatel, u něhož čerpá mateřskou dovolenou, bez předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele, u něhož čerpá mateřskou dovolenou, jednalo by se skutečně o porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnankyní vykonávané práci a takové porušení povinnosti by skutečně mohlo být důvodem k rozvázání pracovního poměru.

Uvedené vyplývá z toho, že daná právní úprava má bránit tomu, aby zaměstnanec nemohl pracovat pro konkurenci, tj. využívat informace získané u jednoho zaměstnavatele pro jiného zaměstnavatele, který je vůči prvnímu v konkurenčním postavení.

Upozorňujeme, že právní úprava nemá na mysli otázku stejného druhu práce, ale pouze stejného předmětu činnosti zaměstnavatele, tj. pokud předmětem činnosti zaměstnavatele bude např. výroba a zpracování skla mimo broušení a leptání a zaměstnanec bude pro tohoto zaměstnavatele zajišťovat účetní práce, zaměstnanec nepotřebuje předchozí souhlas zaměstnavatele k výkonu účetních prací pro jiného zaměstnavatele, jehož předmětem činnosti bude např. obchodní činnost včetně zahraniční s výjimkou činností taxativně stanovených živnostenským zákonem.

Co je předmětem činnosti zaměstnavatele, resp. o změnách v předmětu činnosti zaměstnavatele, je zaměstnavatel podle § 279 odst. 1 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění povinen informovat zaměstnance. Předmět činnosti zaměstnavatele lze zjistit z obchodního rejstříku, resp. z živnostenského rejstříku.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?