Napsal to server Idnes.cz.

Všeobecně známý je způsob práce a přístup k podřízeným. Zatímco muži jsou spíše razantnější, zaměření na konečný výsledek a mají racionálnější uvažování, ženy častěji řeší vztahy na pracovišti, dokážou se vcítit do potřeb druhých a jsou orientovány na detail. Při řešení konfliktů se více nechají ovlivnit emocemi, jsou diplomatičtější a trpělivější.

Některé situace vyžadují rychlá rozhodnutí, muži na vedoucích postech je udělají, i když přitom riskují. Nezahrnují do svého uvažování detaily a všechny skutečnosti. U žen je tomu naopak, pokud si nejsou jisté, že určité rozhodnutí přinese nějaké výhody a blaho pro zaměstnance, odmítají riskovat.

Další rozdíly pozorujeme při řešení konfliktů. Žena se zaměřuje na otevřené diskuse, snaží se vcítit do situace druhých, zatímco mužský styl charakterizuje cíl a orientaci na podstatu samotných úkolů. Řeší konflikty jasně a stručně, aniž by pátrali po hlubších souvislostech.

Nejednotně se muži a ženy chovají ve vztahu ke svým podřízeným. Ženy se členy svého týmu mohou navázat i přátelské vztahy. Kvůli své empatii a zájmu o osobní život, který má vliv na pracovní výkony podřízených, se často dostávají do těžké rozhodovací pozice při řešení konfliktů. Muži na vedoucích pozicích si udržují od svých zaměstnanců odstup, často o nich nevědí mnoho osobního, a tak je tyto informace neovlivňují.

K jednoznačné odpovědi, zda jsou na vedoucích pozicích lepší muži, či ženy, podle Idnes.cz tedy dospět nelze. Podle statistik je možné pouze říci, že muži šéfují častěji a jsou i uznávanějšími vedoucími pracovníky. Ženy mohou mít potíže s vybudováním čistě profesních vztahů a odstupu a získáním respektu od mužů-podřízených.

Generalizovat je ovšem krajně nebezpečné. Každý má jiné předpoklady pro svoji pracovní pozici. Vždy záleží na oblasti, v níž vedoucí pracovník působí, a na kolektivu, se kterým pracuje. Neopomínejme ani osobnost člověka a jeho schopnosti vést tým. Ženy jsou velmi oblíbenými šéfkami v humanitních oborech. Muži oproti tomu v oblasti obchodu, technice a dalších. Důležité je nalézt kompromis mezi kvalifikací, zkušenostmi a empatií.

Šéfuje Vám muž nebo žena? Čeho si na něm/ní nejvíce ceníte?

Řekněte nám to pod tímto článkem nebo na Facebooku.