Dobré dopravní spojení je pro řadu lidí jedním z důležitých kritérií při rozhodování se o setrvání v zaměstnání či hledání nové práce, na což je třeba, vzhledem k nedostatku kvalifikovaných pracovníků na trhu, brát čím dál větší zřetel, shodli se zástupci firem z Ústeckého kraje. Své připomínky a podněty k dopravní obslužnosti v regionu diskutovali za podpory Svazu průmyslu a dopravy ČR, agentury CzechInvest a Krajské hospodářské komory s vedoucím příslušného oddělení krajského úřadu panem Jakubem Jeřábkem dne 6. října na setkání v Mostě. Zaměstnavatele trápí zejména svozy zaměstnanců z malých obcí, nedostatečná kapacita již stávajících linek či ne příliš odpovídající nastavení jízdních řádů vzhledem k pracovní době při směnných provozech. Řešena byla také otázka příspěvku na dopravu zaměstnanců do práce, jakožto jednoho z možných benefitů podporujících mobilitu pracovní síly. Tento příspěvek je však potřeba zahrnout do daňového základu i do vyměřovacího základu pojistného, což díky konstrukci tzv. superhrubé mzdy dále přispívá ke zvýšení základu daně z příjmů o tzv. povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, současně je doprovází složitá kontrola. Jakub Jeřábek dále představil nový integrovaný systém dopravy Ústeckého kraje a jeho výhody pro cestující do zaměstnání. Integrovaný tarif platný od začátku loňského roku přinesl možnost na jeden jízdní doklad cestovat různými dopravními prostředky smluvních partnerů. Přestupní jízdní doklady jsou několikaminutové až několikadenní. Dalším benefitem je řada slev, které jsou vázány na předplatné jízdné.

Radka Šplíchalová
Regionální manažerka pro Ústecký a Karlovarský kraj SP ČR