Sociální dialog

Příklady dobré praxe

Příklady dobré praxe

Svaz průmyslu chce ukazovat firmám, ale také veřejnosti inspirativní příklady, jak může digitální transformace či zavádění Průmyslu 4.0 v konkrétních firmách z různých odvětví vypadat. Pořád se totiž setkáváme s tím, že některé firmy zavádějí prvky Průmyslu 4.0 pouze izolovaně bez návaznosti naostatní firemní systémy. Proto od roku 2020 vyhlašujeme Cenu za Průmysl 4.0, v níž odborná porota vybírá nejlepší a nejinspirativnější projekty zavádění digitálních technologií.

Nejlepší projekty

Výběr deseti nejlepších projektů z Ceny za Průmysl 4.0, které vybrala odborná porota v letech 2020 a 2021 představujeme v této publikaci Digitální transformace firem a zavádění Průmyslu 4.0 – Inspirativní příklady dobré praxe, která vznikla v rámci projektu „Rozvoj národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010509 a byla financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státníhorozpočtu ČR.Projekty sahají od aplikace 3D tisku a umělé inteligence, digitálních dvojčat až po komplexní digitální transformaci středně velkých firem. Všechny vybrané projekty jsou skvělou inspirací pro ostatní firmy, jak přistoupit k digitální transformaci a zavádění technologií Průmyslu 4.0.
  • All Posts
  • Příklady dobré praxe
další články

žádné další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?