Praktický přínos akce spočíval v lepším pochopení některých souvislostí, dopadů a v nabídce možnosti vzájemné inspirace a spolupráce, a to to i díky informacím k aktuálním a připravovaným dotačním titulům a diskusi k současným potřebám firem, o které se můžeme dále společně zasazovat.

Autor: Richard Koubek