Poradenské aktivity pomáhají účastníkům prostřednictvím interaktivních cvičení a praktických ukázek získat konkrétní znalosti a dovednosti potřebné pro bezproblémový a hladký vstup na trh práce. Během 3 denního kurzu se například naučí, jak bez stresu zvládnout přijímací pohovor, správně sestavit životopis, napsat motivační dopis, jak a kde si hledat práci, jak se orientovat v pracovněprávních vztazích a také jednoduché základy finanční gramotnosti. Motivační aktivity zase účastníkům poskytují nástroj pro řízení své pracovní kariéry, motivují je k dalšímu vzdělávání, osobnímu rozvoji a naučí je vybalancovat osobní a pracovní život.

Exkurze či pracovní tréninky poskytují všem účastníkům možnost vyzkoušet si různé pracovní pozice v reálném prostředí firmy. Zapojení účastníci se podívají do prostředí firem a vyzkouší si pracovat v prostředí přizpůsobeném jejich hendikepu. Získají nejen pracovní návyky, přehled o možnostech zaměstnání, ale také dovednosti potřebné pro uplatnění na trhu práce. Sociální podniky a firmy zaměstnávající znevýhodněné osoby mají zase možnost vyzkoušet si mladé lidi na prahu jejich pracovní kariéry s různým stupněm a typem znevýhodnění a třeba i získat nové zaměstnance. Velkou přidanou hodnotou projektu je také, že se úspěšně daří propojovat sociální podniky a speciální střední školy.

Pracovní tréninky účastníkům nabízí také možnost rozmyslet si, zda některá z profesí/pracovních činností je pro ně lákavá a díky tomu pak mají na závěr školního roku příležitost zvolit si firmu, do které mohou nastoupit na krátkodobou odbornou praxi tzv. na zkušební dobu nanečisto. Odborné praxe probíhají během prázdnin a představují pro žáky možnost vyzkoušet si, zda jsou schopni zapojit se do pracovního procesu, zvládnout pracovní úkony, pracovní režim a tempo navzdory svému postižení. Všechny aktivity jsou vždy přizpůsobeny jejich hendikepu, ať už se jedná o vozíčkáře, neslyšící, či nevidomé žáky nebo žáky s mentálním či kombinovaným postižením. V rámci projektu se snažíme posílit jejich soběstačnost, sebevědomí, podporovat jejich osamostatnění se a integraci do společnosti.

Za dobu realizace se v projektu vystřídaly už 3 školní ročníky. Celkem se zapojilo více jak 225 žáků ze 12 škol. Podařilo se uskutečnit více jak 70 exkurzí a 50 dní pracovního tréninku v 25 firmách. Na všech školách proběhly alespoň jedny vzdělávací aktivity z oblasti trhu práce (celkem 22 kurzů), kterými si prošli téměř všichni zúčastnění. Na 5 školách byly zrealizovány motivační aktivity a dvakrát se uskutečnilo vzdělávání z oblasti sociálního podnikání.

Na závěrečné konferenci obdrželi účastníci certifikáty a všichni zúčastnění zavzpomínali na získané zkušenosti, přátelství. Někteří obdrželi i nabídku zaměstnání.

Jak skutečně vypadá průběh jednotlivých aktivit projektu, se můžete podívat ve videu.

Zdroj: www.spcr.cz