VIM – Vzdělávací institut pro Moravu a Vysočina Education navázaly dlouhodobé partnerství. Prvním projektem je propojení portálu pro pracovní nabídky. Půl roku od spuštění Education jobs, který shromažďuje volná místa ve vzdělávání, se systém rozšiřuje o nabídky z Kraje Vysočina. Dohodli se na tom náměstek Jihomoravského kraje Jiří Nantl a radní Kraje Vysočina Jan Břížďala.

„Získávání dobrých učitelů je velký úkol. Meziregionální spolupráce umožní efektivně hledat volné pozice i v místech na pomezí našich krajů. Naším cílem je přilákat nové učitele, a to i z jiných profesí. Máme ambici rozšířit systém do celé České republiky, což aktivně nabízím na Asociaci krajů,“ komentuje Jiří Nantl – náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast vzdělávání a strategii chytrého regionu.

„Mezi naše priority patří podpora začínajících učitelů. V první fázi jim chceme umožnit nalezení vhodné pracovní pozice v regionálním školství. Využití portálu EducationJobs.cz je pro tyto účely elegantním řešením. V další fázi budeme chtít pro učitele, kteří s pedagogickou profesí začínají, vytvořit i vhodnou nabídku vzdělávacích aktivit,“ dodal Jan Břížďala – radní Kraje Vysočina pro školství, mládež a sport.

Samotný portál mohou lidé najíst skrze adresu www.educationjobs.cz . Nenabízí pouze učitelské profese, ale i pozice pro nepedagogické pracovníky. Zveřejňovat inzerci může jakýkoliv subjekt bez ohledu na jeho zřizovatele. Portál lze nalézt také pod webem organizace VIM – Vzdělávacího institutu pro Moravu, který jej zřizuje. „Jsme rádi, že ze stran škol byl zájem pozice transparentně zveřejňovat a odzvonilo tak nabídkám na nástěnkách. V posledních měsících nás institut procházel změnou názvu a komunikační strategie, proto máme nový web, na který jsme museli portál přenést. Jen za posledních 21 dní jej navštívilo zhruba 600 osob denně, tedy asi 13 tisíc lidí za tři týdny. V této době přibylo také 145 pracovních příležitostí. Velmi proto vítám navázání spolupráce s Krajem Vysočina, která nám pomůže zvýšit dosah nabídky obou regionů,“ uvedla Leona Sapíková – ředitelka VIM.

Všechny strany deklarují, že se nejedná o jedinou ukázku spolupráce, ale o první výkop. „Určitě chceme pokračovat v již započaté spolupráci především s VIM v různých oblastech, například v podpoře leadeshipu, jako je vedení škol, dále v podpoře podnikavosti, kariérovém poradenství a obecně inovacích ve vzdělávání. Spolupracujeme již v Expertní komoře pro kariérové poradenství, v Asociaci pro krajská vzdělávací zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a v projektech přeshraniční spolupráce,“ řekl Roman Křivánek – ředitel organizace Vysočina Education.

Zdroj: https://www.jmk.cz/content/24826