Letošní významná zahraniční rizika a růst mezd ale ohrožují investiční rozhodování firem. Pokud firmy „zaspí“ a budou s investicemi vyčkávat, může to mít na českou ekonomiku významnější dopad než případný tvrdý brexit.

Predikce, která využívá všeobecný model ekonomické rovnováhy České spořitelny, vychází z komorového šetření mezi podnikateli napříč odvětvími, obory i regiony.
„Vývoj ekonomiky v letošním roce je plný nejistot zejména kvůli vývoji v zahraničí. Pro podnikatele je tato situace mimořádně nepřehledná. Hospodářská komora nicméně věří v uklidnění hospodářsko-politických vztahů, a očekává tak v letošním roce růst HDP ve výši tří procent, což odpovídá potenciálu, který české firmy reálně mají,“ říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

I ty nejpesimističtější varianty scénářů renomovaných institucí počítají jen s mělkým zakolísáním ekonomiky, a to jen krátkodobě – na dobu cca 12 měsíců. Zatímco krátkodobý výhled je nejistý, dlouhodobé trendy jsou dané a k jejich změně podle Komory nedojde. Klíčem k dalšímu úspěšnému ekonomickému vývoji je tak především vyšší přidaná hodnota. „Kdo bude vyčkávat s investicemi, tomu brzy dojde dech a hrozí, že své konkurenty již nedoběhne,“ dodává Dlouhý.

Hospodářská komora proto se znepokojením konstatuje, že výrazně vzrostl počet firem, které letos zvažují odložit realizaci svých investičních rozhodnutí. Z výsledků pravidelného komorového šetření realizovaného na přelomu letošního ledna a února vyplývá, že investiční rozhodnutí bude oddalovat 28 % firem, s nárůstem investic oproti druhé polovině roku 2018 počítá jen 23 % firem. Celá polovina podnikatelů plánuje pokračovat v investicích stávajícím tempem.

Odklad významných investic, zejména do automatizace, by ale pro firmy mohl znamenat větší problémy než potenciální hrozby plynoucí ze zahraničního vývoje. „Víme s jistotou, že za pět, ba ani za deset let nebudou firmy nacházet zaměstnance s odpovídající kvalifikací. Vždyť reforma vzdělávání stále není na stole. Každý rok, kdy budou firmy váhat a vyčkávat s investicemi, proto zvyšuje riziko výraznějšího zpomalení české ekonomiky v následujících letech,“ upozorňuje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý s tím, že vlivy zahraničních rizik budou mít krátkodobý charakter a firmy je budou schopny úspěšně absorbovat. Na rozdíl od faktu, že se jim nedostává zaměstnanců.

Proti investičním rozhodnutím působí i rychle rostoucí mzdy, které se odpoutaly od produktivity práce a v letošní roce porostou v nominálním vyjádření o 7,6 procenta, v loňském roce to pak podle komorové prognózy bylo ještě o procentní bod více. Podle šetření Hospodářské komory vnímají podnikatelé pro letošek náklady na pracovní sílu jako bariéru růstu ještě intenzivněji, než samotný nedostatek zaměstnanců.

Zdroj: převzato z www.businessinfo.cz