Napsal to server Finančnínoviny.cz.

Výše důchodu závisí na dvou vstupních údajích: získané době pojištění a průměrné mzdě za odpracované roky v současné hodnotě, přičemž během evidence na úřadu práce nemá občan příjmy, za kterých by odváděl důchodové pojištění. Evidence na úřadu práce tak výrazně ovlivňuje výši důchodu.

Při splnění zákonných podmínek patří evidence na úřadu práce mezi náhradní dobu pojištění. Přestože během této doby občan neplatí důchodové pojištění, tak se tato doba započítává do doby pojištění pro výpočet důchodu. Evidence na úřadu práce se však započítává do doby pojištění pouze v omezeném rozsahu.

Od roku 1996 se do doby pojištění započítává evidence na úřadu práce pouze v tom případě, že občan pobíral podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Když občan již podporu v nezaměstnanosti nebo rekvalifikaci nepobírá, potom se tato doba započítává do doby pojištění maximálně po dobu tří let.

Doba tří let se přitom zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, ať už řádný starobní důchod nebo předčasný důchod. Do 55 let se tato doba započítává v rozsahu nejvýše jednoho roku. Do konce roku 1995 se doba evidence na úřadu práce započítává v plném rozsahu.

Do doby pojištění ovlivňující výši důchodu se doba evidence na úřadu práce započítává z 80 procent. Při dlouhodobé nezaměstnanosti občan získá nižší dobu pojištění a bude mít nižší důchod. Může vzniknout dokonce problém s přiznáním starobního důchodu.

V roce 2013 je nutné pro přiznání starobního důchodu 29 let pojištění a dosáhnout důchodového věku. Po roce 2018 bude nutné získat již 35 let pojištění. Dlouhodobá nezaměstnanost může zapříčinit nepřiznání starobního důchodu, protože nebudou splněny zákonné podmínky.

Výše důchodu závisí na získané době a průměrné mzdě v současné hodnotě. Při výpočtu důchodu v roce 2013 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2012. Během evidence na úřadu práce nemá občan příjem podléhající důchodovému pojištění. Aby nedošlo ke snížení průměrné mzdy za odpracované roky z důvodu nulového příjmu, tak patří evidence na úřadu práce mezi vyloučené doby. Nulový příjem tak negativně neovlivní osobní vyměřovací základ (průměrnou mzdu v současné hodnotě).

Těšíte se do důchodu?

Řekněte nám to pod tímto článkem nebo na Facebooku.