Diskusního fóra se zúčastnili pozvaní hosté z okolních věznic, zástupci firem, se kterými Věznice Břeclav spolupracuje, také však zaměstnanci z podniků, které doposud nemají zkušenosti se zaměstnáváním vězněných osob, věříme, že pro ty byla diskuse přínosná především. Dále přijal naše pozvání a poctil nás svou přítomností náměstek nejvyššího státního zástupce České republiky Mgr. Pavel Pukovec a krajský dozorový zástupce JUDr. Hynek Olma.

Řada firem se potýká s výrazným nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a jejich fluktuací, jedním z řešení těchto problémů může být právě zaměstnávání odsouzených osob. Jaké výhody tato volba podnikatelům může přinést a mnohé další otázky, byly v rámci tohoto setkání zodpovězeny.

Úvodního slova se spolu s ředitelem Věznice Břeclav plk. Mgr. Vladanem Havránkem ujala regionální manažerka Svazu průmyslu a dopravy pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočinu, paní Kateřina Budínková. Samotný program workshopu pak zahájil koordinátor zaměstnávání odsouzených GŘ VS ČR, Jiří Štegl, MBA, který svou prezentací informoval o současné legislativě, která řeší zaměstnávání osob ve výkonu trestu, dále bylo řečeno, proč zaměstnávat odsouzené osoby, jak z úhlu pohledu zaměstnavatelů, tak z hlediska celospolečenského. Dalšími hlavními tématy byly náklady spojené se zaměstnáváním vězňů a jejich odměňování, typické obory činnosti zajišťované vězni, možné druhy a formy pracovišť a v neposlední řadě byly uvedeny také příklady uskutečněných projektů.

Za Věznici Břeclav hovořila vedoucí oddělení zaměstnávání vězněných osob Ing. Elena Juricová, která přítomné zejména seznamovala se situací zaměstnávání vězňů v naší věznici, v současné době má Věznice Břeclav k 31. 1. 2017 statistiku zaměstnanosti odsouzených 68, 64%, 86 pracovně zařazených odsouzených, z toho 56 ve vnitřní režii a aktuálně spolupracujeme s 8 firmami.

Po naplánovaném programu se setkání ubíralo směrem volné diskuse, zástupci z jednotlivých firem kladly dotazy přítomným zástupcům VS ČR, rovněž si předávali informace a zkušenosti vzájemně mezi sebou. Jako poslední se k dané problematice vyjádřil za Probační a mediační službu vedoucí střediska Břeclav, Mgr. Jan Adamus, který svým projevem workshop zaměstnávání odsouzených osob uzavřel.

Zdroj: www.spcr.cz

Sdělte nám svůj názor pod tímto článekm nebo na Facebooku.

-lhe-