Projekt NORD: rok 2017 nejen ve znamení diskusních seminářů a kulatých stolů

Již v listopadu minulého roku připravilo regionální zastoupení SP ČR ve spolupráci s pražskými kolegy se Sekce zaměstnavatelské diskusní seminář na téma Nové veřejné zakázky, který se konal ve Zlíně. V lednu tohoto roku jsme navázali seminářem na téma Trestní odpovědnost právnických osob (Olomouc) a Nové veřejné zakázky (Pardubice).

Cílem těchto setkání je seznámení účastníků s aktuální legislativou a získání zpětné vazby ohledně praktických zkušeností.

Kulaté stoly přinášejí možnost diskuse sociálních partnerů na aktuální témata s důrazem na rozvoj vzájemné spolupráce. Únorové a březnové kulaté stoly jsme věnovali setkání signatářů regionálních sektorových dohod, konkrétně Olomouckého kraje pro odvětví elektrotechniky, Zlínského kraje pro odvětví plastikářské a gumárenské a Pardubického kraje pro odvětví chemie. Již nyní máme tipy na další tematický obsah kulatých stolu a chystáme se je konzultovat s případnými zájemci.

Důležitou informací je, že zaměstnavatelé mohou u regionálního manažera iniciovat a navrhovat témata diskusního semináře, případně kulatého stolu (včetně jeho obsazení).
  • Zadání pro analytický dokument zaměřený na „regionální“ téma – možnost návrhů tematického zaměření
  • Podpora vzniku účelových partnerství – iniciace a koordinace partnerství pro řešení určeného problému

Informace k plánovaným akcím v Olomouckém, Zlínském a Pardubickém kraji naleznete v kalendáři akcí.

S náměty či připomínkami nás neváhejte kontaktovat: Regionální zastoupení pro Olomoucký, Zlínský a Pardubický kraj. (Richard Koubek,regionální manažer. M: 733 643 511 a email: rkoubek@spcr.cz)

 

Diskusní fórum: Nové veřejné zakázky

SPČR připravil dne 21. 2. 2017 v pardubickém Domě techniky diskusní fórum k tématu Nové veřejné zakázky. Diskutovalo se mimo jiné o zadávacím procesu, nových výjimkách z postupu dle ZZVZ, in-house zadávání, předběžné tržní konzultaci, rámcových dohodách, znovuzavedení ekonomické kvalifikace, ekonomicky nejvýhodnější nabídce jakožto jedinému základnímu hodnotícímu kritériu, možnosti vyloučení dodavatele z důvodu profesního pochybení, self-cleaningu dodavatele, změny smlouvy, vypuštění povinnosti rušení zadávacího řízení při jedné nabídce a dalších souvislostech. 

Spolupráce regionálními médii

Svaz průmyslu a dopravy ČR navázal v roce 2016 spolupráci s Deníkem a podílel se na vzniku speciální tematické přílohy „Potřebujeme práce vás, aneb Technika – obor budoucnosti“. Příloha, která vyšla 26. 9. 2016 v mutaci pro Pardubický kraj a poskytla čtenářům praktické informace z oblasti trhu práce a snažila se odpovědět na otázku, proč se vyplatí studovat s pracovat v technických a řemeslných oborech. Čtenáři se také dozvěděli, jaké středoškolské obory jsou u zaměstnavatelů dlouhodobě žádané a vysoce ceněné a kde mohou hledat další informace.

-red-