Dicyklopentadien (DCPD) sice vzniká jako vedlejší produkt při výrobě etylénu, ovšem nejprve bylo třeba vymyslet způsob, jak DCPD z proudu směsi různých uhlovodíků získat v dostatečné čistotě. V Litvínově se už o výrobu DCPD neúspěšně pokoušeli na konci 90. let minulého století. „V roce 2002 jsme dostali za úkol vyvinout jinou technologii izolace dicyklopentadienu. Zkonstruovali jsme pilotní jednotku a přibližně šest let jsme testovali různé varianty technologie tak, aby kvalita produktu vyhovovala požadavkům koncových spotřebitelů,“ vzpomíná Tomáš Herink, který dnes v ORLEN Unipetrol působí jako člen představenstva zodpovědný za výrobu, výzkum a vývoj. Na výzkumu úzce spolupracoval také s profesorem Josefem Paškem a Jiřím Krupkou z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Během vývoje si experti museli poradit například i s nežádoucími aromatickými uhlovodíky, které zhoršovaly kvalitu DCPD. Zdroj jednoho z těchto uhlovodíků, který je při destilaci od DCPD těžko oddělitelný, se výzkumnému týmu nedařilo dlouho objevit. „Detailním testováním jsme zjistili, že pochází ze zástřiku proplachového oleje do kompresorů, který slouží ke smývání případných úsad polymerů z oběžných kol,“ vysvětluje Herink. Pak už jen stačilo použít jako proplachový olej jinou vhodnou látku, která plní tutéž funkci a zároveň ji lze snadno separovat.

Jako problém pro některé koncové aplikace DCPD se ukázala také jeho žlutá barva. Ta vadí třeba v polymerech pro optiku, které musí být čiré. Tady přišli na řadu vědci z VŠCHT. Díky společné detailní analýze vyrobeného DCPD bylo možné rozklíčovat zdroj žluté barvy a navrhnout způsob, jak žluté látky od finálního produktu separovat. Na tuto klíčovou část technologie mají s výzkumníky z ORLEN Unipetrolu společný patent.

Kompletní technologie byla hotová už v roce 2007. Stavbu výrobní jednotky ovšem tehdy pozastavila celosvětová hospodářská recese. O deset let později si česká firma ověřila, že potenciální zákazníci o její dicyklopentadien mají pořád zájem. Loni rozhodla o stavbě výrobního zařízení, které uvede do provozu na konci roku 2022. „Budeme vyrábět DCPD v čistotě od 80 do 95 procent. Ovšem i příměsi, které v něm zůstanou, zlepšují vlastnosti výsledných pryskyřic, což budoucím zákazníkům vyhovuje,“ říká Herink.

Celý výzkum a vývoj technologie na výrobu DCPD financoval ORLEN Unipetrol sám, podobně jako další své projekty aplikovaného průmyslového výzkumu. Finanční podporu ze strany Technologické agentury ČR nebo programů Evropské unie využívá převážně ve výzkumu, na kterém firemní experti pracují společně s vědci z VŠCHT.

Zdroj: www.spcr.cz