Ještě lepší zmapování situace na trhu práce v regionech, vyšší informovanost zaměstnavatelů, účinnější kariérové i profesní poradenství a přesnější zacílení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). Takový je výsledek proaktivní komunikace, kterou Úřad práce ČR dlouhodobě uplatňuje v praxi. Jeho zaměstnanci intenzivně komunikují nejen s uchazeči, ale také se zaměstnavateli, s různými profesními svazy zaměstnavatelů, neziskovými organizacemi a se samosprávou. Na všech pracovištích Úřadu práce ČR v jednotlivých okresech působí vyškolení odborní pracovníci pro monitoring, kteří poskytují informační servis zaměstnavatelům a zajišťují aktivity, o něž firmy projeví zájem.

„Cílem je informovat zaměstnavatele o aktuální nabídce služeb Úřadu práce ČR a také jim sdělit, na jaké konkrétní zaměstnance se mohou v případě zájmu obracet. Prioritou úřadu je firmy nezatěžovat, ale naopak přizpůsobit se jejich potřebám a možnostem. Naši lidé naopak získají údaje o stavu a očekáváném vývoji zaměstnanosti v regionu, tedy o plánovaném přijímání či propouštění zaměstnanců,“ vysvětluje zastupující generální ředitel ÚP ČR Karel Trpkoš. Monitoring pracovního trhu je klíčovou aktivitou Úřadu práce ČR. Prostřednictvím této činnosti zjišťuje aktuální situaci na pracovním trhu, sbírá informace o tom, jaké profese zaměstnavatelům chybí, nebo naopak o jaké už klesá jejich zájem v důsledku automatizace a technologického vývoje. Všechna tato data pak slouží k predikci změn v oblasti zaměstnávání. Na základě toho může úřad mnohem lépe pomáhat evidovaným uchazečům a zájemcům o zaměstnání třeba s výběrem té nejvhodnější rekvalifikace či dalšími aktivitami, které podpoří jejich pracovní uplatnění.

Tzv. „styčným důstojníkem“ je pro zaměstnavatele specialista monitoringu. Poskytuje kompletní informační servis, včetně pomoci při podání žádostí a vysvětlení potřebných postupů. Celý proces probíhá tak, že terénní zaměstnanci úřadu nejdříve zaměstnavatele telefonicky nebo emailem kontaktují a nabídnou mu osobní schůzku. Při následném osobním setkání, nejčastěji přímo ve firmě, poskytnou podrobné informace k jednotlivým nástrojům a opatřením APZ, jejichž nabídka a realizace vychází z potřeb konkrétních zaměstnavatelů a konkrétního regionu. Kromě toho také nabízejí možnost uspořádat výběrové řízení na aktuálně volná místa. Se zástupci společností také projednávají možnosti rekvalifikací, vzdělávání zaměstnanců nebo třeba prezentace na burzách práce a veletrzích škol. Aby byli zaměstnavatelé a obce co nejlépe informováni o nabídce služeb, realizuje pro ně ÚP ČR také tematické semináře. Hlavním plusem monitorovací činnosti je, že se veškeré informace dostanou přímo k jednotlivým zaměstnavatelům a nemusí se o nich dovídat zprostředkovaně. Každý z nich tak ví, co konkrétně může využít. Na základě osobního jednání tak může ÚP ČR připravit nabídku služeb skutečně na míru.

Další aktivitou, která zkvalitňuje zprostředkování zaměstnání, jsou osobní návštěvy zástupců Úřadu práce ČR přímo u zaměstnavatelů.

„Získáváme tak důležité informace pro naši práci s uchazeči o zaměstnání a dokážeme lépe párovat volná místa se znalostí pracovních podmínek a prostředí firem. Můžeme klientům předat správné informace o konkrétní pozici. Uchazeči pak mají následně mnohem přesnější představu o výkonu práce a pracovních podmínkách,“ doplňuje ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Plzni Zdeněk Novotný.

Zájem zaměstnavatelů o další spolupráci s ÚP ČR potvrzují i počty volných pracovních míst, které firmy v rámci monitoringu trhu práce ÚP ČR hlásí, přestože jim zákon tuto povinnost neukládá. V průběhu 1. čtvrtletí 2023 oznámilo 734 zaměstnavatelů, že v horizontu několika měsíců plánuje vytvořit 5 983 nových pracovních míst. Nejčastěji se jedná o pozice v technických a řemeslných oborech či ve službách.

Jak už bylo uvedeno, v rámci monitoringu dostávají zaměstnavatelé komplexní informace o nástrojích a opatřeních APZ. V případě lidí ohrožených dlouhodobou nezaměstnanosti pomáhají zejména veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa. Zaměstnanost významně podporují také projekty spolufinancované z národních a evropských peněz, např. „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ II). V neposlední řadě jsou velmi využívaným nástrojem už zmíněné rekvalifikace. ÚP ČR se ještě více zaměřuje na podporu zejména zvolených rekvalifikací a tam, kde to je jen trochu možné, podporuje i kurzy v on-line podobě. Zájemci mohou využít též e-shop rekvalifikací. Jedná se o nabídku rekvalifikací a vzdělávacích kurzů pro širokou veřejnost. Přihlásit se mohou všichni, kteří chtějí zlepšit své vyhlídky na trhu práce. Veškeré náležitosti se dají vyřídit on-line bez nutnosti chodit na úřad.

Zdroj: www.mpsv.cz