Mezi priority Svazu průmyslu a dopravy ČR patří podpora a edukace v oblasti digitální transformace firem a zavádění technologií Průmyslu 4.0. Digitální transformace je klíčová pro budoucnost celého českého průmyslového prostředí. Bez ní firmy ztratí konkurenceschopnost, ocitnou se v datové izolaci a v konečném důsledku mohou až zaniknout.

Digitální transformace je podmínkou pro systematické zavádění jednotlivých prvků a atributů konceptu Průmysl 4.0 ve firmě. Pro některé podniky to znamená zcela změnit firemní procesy, datovou architekturu a komunikační infrastrukturu. U jiných stačí pouze optimalizovat a zefektivnit způsob používání některých, zejména digitálních technologií.

Svaz průmyslu chce ukazovat firmám, ale také veřejnosti inspirativní příklady, jak může digitální transformace či zavádění Průmyslu 4.0 v konkrétních firmách z různých odvětví vypadat. „Pořád se totiž setkáváme s tím, že některé firmy zavádějí prvky Průmyslu 4.0 pouze izolovaně bez návaznosti na ostatní firemní systémy. Narážíme například také často na špatné chápání, ale i používání pojmu digitální dvojče,“ říká Jiří Holoubek, člen představenstva SP ČR.

Od roku 2020 vyhlašuje Svaz průmyslu Cenu za Průmysl 4.0, v níž odborná porota vybírá ty nejlepší a nejinspirativnější projekty zavádění digitálních technologií. Tyto dobré příklady firmám ukazují správnou cestu jejich digitální transformace.

Rozhodli jsme výběr deseti nejlepších projektů z Ceny za Průmysl 4.0, které vybrala odborná porota v letech 2020 a 2021, představit v publikaci „Digitální transformace firem a zavádění průmyslu 4.0“. Projekty sahají od aplikace 3D tisku a umělé inteligence, digitálních dvojčat až po komplexní digitální transformaci středně velkých firem. Všechny vybrané příběhy jsou skvělou inspirací pro ostatní firmy, jak přistoupit k digitální transformaci a zavádění technologií Průmyslu 4.0.

lindegas4ko

Publikace byla vydána v rámci projektu Rozvoj národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

U příležitosti vydání publikace proběhla v prosinci loňského roku online konference, kterou uspořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR na streamovací platformě YouTube. Posluchačům představili své inovativní projekty digitální transformace firem zástupci tří firem.

Projekt digitální transformace firmy uvedl Jan Keprda, ředitel společnosti ASTRA MOTOR spol. s r.o. Pánové Vladimír Lhotský a Lukáš Žďánský z Blumenbecker Prag seznámili posluchače se zajímavým projektem e-Robot.

Daniel Sliž ze společnosti Linde Gas a.s. představil systém PlantWatch pro automatický dohled nad výrobou technických plynů. „Systém PlantWatch jsme vyvíjeli zhruba šest měsíců. V létě 2020 jsme si definovali, co chceme a jak to chceme udělat. Hardware s odpovídajícím výpočetním výkonem a software pro strojové učení už v Linde měli. Stejně tak jsme měli potřebná data z výrobních zařízení. Potřebovali jsme jen vše pospojovat, vytvořit něco jako digitální dvojče kyslíkárny a pak systém otestovat a odladit“, dodává Daniel Sliž v rozhovoru pro časopis Spektrum, který vydává Svaz průmyslu.

Tyto a další inspirativní příběhy firem z oblasti digitální transformace si můžete přečíst v publikaci „Digitální transformace firem a zavádění průmyslu 4.0“.

-lhe-