• Digitální agenda musí být prioritou celé vlády.
  • Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) požaduje plnění konkrétních kroků na rozvoj digitálního trhu u nás.

Vzhledem k významu rozvoje digitální ekonomiky by se měla vláda podle SP ČR zaměřit na konkrétní kroky z Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu ČR, podle kterého by se měla při absenci celkové digitální strategie digitální ekonomika rozvíjet. „Opatření na rozvoj digitální ekonomiky musí být co nejkonkrétnější a soustavně se musí pracovat na jejich naplňování. Digitální agenda je pro Svaz průmyslu a dopravy ČR jednou z priorit. Pokud se opravdu chceme posunout dále, musí být prioritou i pro vládu, a to včetně osobní garance pana premiéra,“ uvedl prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

Vláda by se měla do konce volebního období věnovat zejména projektům, u kterých není nutná změna legislativy. Svaz proto předložil vládě konkrétní opatření, která je třeba do akčního plánu doplnit, včetně termínů. Jedná se například o efektivnější čerpání evropských prostředků v této oblasti či zajištění plné možnosti využití elektronické fakturace, jak ve veřejné, tak i v soukromé sféře.

Tisková zpráva ke stažení zde.

Zdroj: www.spcr.cz 

Sdělte nám svůj názor pod tímto článekm nebo na Facebooku.
-lhe-