U zaměstnanců, kteří v roce 2013 podléhali solidárnímu zvýšení daně, již totiž nemůže jejich zaměstnavatel provést roční zúčtování za tento rok. Těmto zaměstnancům tak přibude nová daňová povinnost, na niž nejsou zvyklí.

Podat daňové přiznání je povinen zaměstnanec, který měl byť v jednom jediném měsíci hrubé příjmy vyšší než 103 536 korun. Do hrubých příjmů se zahrnuje mzda, odměny, náhrada za dovolenou, auto pro služební i soukromé účely, apod. Fakticky ale bude platit solidární daň jen zaměstnanec s ročními hrubými příjmy nad 1 242 432 korun, což je 48násobek průměrné mzdy pro účely sociálního zabezpečení.

Nejproblematičtější na celé záležitosti je podle Frische to, že daňové přiznání bude podávat desetitisíce občanů ČR poprvé v životě.

„Podle našich informací vyjde sice řada zaměstnavatelů svým zaměstnancům vstříc a jejich novou daňovou povinnost jim vyřeší v rámci vlastních účetních oddělení, standardně ovšem budou zaměstnavatelé o vzniklé situace pouze informovat. A pokud zaměstnanec daňové přiznání vůbec nepodá, přestože mu má stát vrátit přeplatek na dani, tak může být za tento přístup relativně výrazně sankcionován, „uvedl Frisch.

„Pro podání daňového přiznání spojené se solidární daní jsou navázány obecné lhůty pro podání daňového přiznání určené daňovým řádem,“ řekla mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Pokud daňový subjekt nepodá daňové přiznání ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu. Daňový řád toleruje zpoždění s podáním přiznání a současně i zpoždění s úhradou daně do pěti pracovních dnů po stanovené lhůtě. Maximální pokuta je 300 tisíc korun a minimální 200 korun. V případě, že daňový subjekt daňové přiznání vůbec nepodá, dolní hranice pokuty je 500 korun.

Na základě zkušeností se zaměstnanci a s odměňováním odhadl, že celkově půjde asi o 250 tisíc zaměstnanců. K těmto poplatníkům přibude ještě několik desítek tisíc podnikatelů, ale ti si daňové přiznání podávali již dříve, takže vedle vyšší daně u nich nečeká vyšší administrativní zátěž.

Solidární zdanění má podle schváleného balíčku trvat od letošního roku do konce roku 2015. V letošním roce by měla vynést do státního rozpočtu 1,5 miliardy korun, v příštím roce až 1,9 miliardy korun. Vítězné strany z letošních voleb ČSSD a ANO podle některých informací nyní uvažují o tom, že by solidární daň zůstala natrvalo.

Co si myslíte o nové povinnosti podat daňové přiznání pro desetitisíce zaměstnanců?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.