Databáze ale také umožní získat informace o uplatnění na trhu práce.

Srovnání jednotlivých oborů s jejich následnou možností uplatnit se na trhu práce podle mluvčího firmy Tomáše Dombrovského umožní studentům rozhodovat se zodpovědně o své budoucnosti. Nově spouštěná služba má poskytovat i další informace, například termíny přihlášek či informace o počátku a konci semestru. Společnost Scio také pro portál připravila na míru ušité testy, které si studenti budou moci vyzkoušet. Týká se například verze Národních srovnávacích zkoušek. Ty porovnávají znalostní úroveň středoškolských studentů a na některých fakultách se používají jako přijímací zkoušky. Do budoucna bude služba doplněná o test, který by měl zájemcům napovědět, pro jaký obor se hodí, a internetové diskuse se zástupci vysokých škol a studenty. Zaměřit se LMC chce i na kvalitu jednotlivých škol z hlediska trhu práce. Například přes to, jaké mají jejich absolventi uplatnění, jak dlouho hledají zaměstnání, jaký mají nástupní plat.

-red-