Většina OSVČ, platící minimální měsíční zálohy na důchodové i zdravotní pojištění, si za rok 2013 připlatí v řádu stokorun. A OSVČ, které od daní dosud odečítají slevy na děti či manželku/manžela, přijdou dokonce o tisíce až desetitisíce korun.

U důchodového pojištění se minimální měsíční záloha zvedne ze současných 1836 korun na 1890 korun. Měsíčně si tedy OSVČ připlatí 54 korun, za rok pak odvedou na účet České správy sociálního zabezpečení o 648 korun více. OSVČ, které vykonávají vedlejší výdělečnou činnost, si připlatí 21 korun měsíčně, když jim minimální záloha vzroste ze 735 na 756 korun. Naopak beze změny (115 korun) zůstává minimální výše zálohy na nemocenské pojištění.

U zdravotního pojištění minimální výše zálohy roste o 51 korun, ze současných 1697 na 1748 korun. Za rok si tedy OSVČ platící minimální zálohy připlatí na zdravotním pojištění 612 korun. Při výkonu vedlejší činnosti není povinnost platit minimální zálohy na zdravotní pojištění.

Zatímco u zdravotního pojištění je třeba výši minimální zálohy změnit hned s lednovou platbou, u důchodového pojištění je třeba změnu provést až v měsíci, ve kterém OSVČ odevzdá správě sociálního zabezpečení přehled příjmů za rok 2012.

Daňový balíček – údajně dočasně jen na roky 2013 až 2015 – ruší u zdravotního pojištění maximální vyměřovací základ, který je nyní nastaven na 72násobku průměrné mzdy, a dosahuje tak v roce 2012 úrovně 1 809 864 korun. Jde o strop, z něhož se vypočítává zdravotní pojištění, přesáhne-li vyměřovací základ toto maximum, neplatí se již z tohoto přebytku nyní zdravotní pojištění. V letech 2013 až 2015 se tedy bude zdravotní pojištění vypočítávat i nad tuto hodnotu, v praxi se to však dotkne jen minima OSVČ.

Daleko citelněji ovšem OSVČ zasáhne další změna, kterou přináší daňový balíček. Ta se ale dotkne až daňového přiznání za rok 2013, tedy podávaného na začátku roku 2014. V daňových přiznáních za rok 2012, která mají OSVČ podávat na začátku roku 2013, tedy mohou ještě uplatnit všechny slevy, o kterých bude dále řeč.

Počínaje příjmy za rok 2013 začne platit, že pokud OSVČ využije takzvané výdajové paušály, nebude moci současně využít daňové slevy na dítě (13 404 korun za rok) a na manžela/manželku (24 840 korun ročně). Zůstane však zachována možnost využívat další úlevy jako základní slevu na poplatníka (24 840 korun ročně), slevy pro tělesně postižené nebo možnost odečítat úroky z úvěru na bydlení od daňového základu.

V případě souběhu příjmů z více druhů činností, přičemž u některých poplatník bude využívat paušál a u některých ne, bude nárok na daňové úlevy zachován, pokud součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50 procent součtu základů daně bez využití paušálu.

Samotná výše paušálů se nakonec nemění, přestože ministr Kalousek původně navrhoval jejich výrazné snížení na úroveň roku 2004. U činností spadajících do paušálů ve výši 40 a 30 procent (svobodná povolání, autorské honoráře či příjmy z pronájmu) je však nově půjde využít pouze u příjmů nepřesahující dva miliony korun za rok.

Co si myslíte o vládním daňovém balíčku?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.