Daňové milostivé léto letos probíhá do 30. listopadu 2023. Ten, kdo splatí původní nedoplatek na dani, zbaví se úroků, penále či pokut. Od září si mohou zájemci přímo na portálu Moje daně ověřit, zda mají nedoplatek u finančního úřadu a v jaké výši.

Kromě sankcí hříšníkům ze zákona zanikají i drobné nedoplatky na dani, pokud v součtu u jednoho finančního úřadu nepřevyšují 1 000 korun.

Prezident Petr Pavel podepsal návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, který předtím odsouhlasili zákonodárci, letos v červnu.

„Cílemávrhu b nylo navázat na předchozí akce Milostivé léto I a II a dát dlužníkům možnost zbavit se dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně, a také zbytečné zátěže v podobě bagatelních nedoplatků,“ potvrzuje Ministerstvo financí ČR.

„Daňové milostivé léto je určitou daňovou amnestií, kterou podle našich dat mohou využít desítky tisíc dlužníků. Velký význam má jak pro tyto dlužníky, kterým umožní zbavit se některých daňových nedoplatků, tak pro stát, kterému odpadá povinnost neefektivního a zdlouhavého vymáhání těžko dobytných a přitom často bagatelních pohledávek,“ doplňuje ministr financí Zbyněk Stanjura.

Jste si jisti, kolik a za co dlužíte?

Někteří poplatníci si ovšem nemusejí být jisti, jak vysoké mají úroky z prodlení a další penále. Finanční správa proto v létě poplatníkům doporučila se žádostí o odpuštění poplatků vyčkat, původně do srpna, později do září.

V září totiž FS ČR spustila online službu, díky které si každý může ve své daňové informační schránce na portálu Moje daně ověřit, zda má u finančního úřadu evidován nedoplatek, který je pro daňové milostivé léto relevantní.

Zájemci na webu finanční správy nejprve přejdou na sekci Online finanční úřad, kde se přihlásí například bankovní identitou nebo přístupovými údaji přidělenými finančním úřadem. Tím se dostanou do daňové informační schránky (DIS+). Pokud ji ještě nemají, odsouhlasí jednoduše její zřízení. Ve schránce pak v horní liště mohou kliknout na záložku Písemnosti.

„Pokud máte nedoplatek na příslušenství, který je možný v rámci milostivého léta odpustit, najdete právě zde informaci k mimořádnému odpuštění dluhu. Pokud je částka tohoto daňového příslušenství vyšší než nula korun, můžete vyplnit žádost o odpuštění příslušenství formou online žádosti dostupné na webu správy,“ popisuje finanční správa.

Kdo zmíněnou informaci ve své schránce nenajde, žádné relevantní nedoplatky na dani zřejmě nemá.

 

Bez podání žádosti se neobejdete

„Od září spouštíme novou funkcionalitu portálu MOJE daně, díky níž každý občan ve své daňové informační schránce DIS+ přehledně uvidí seznam svých daňových nedoplatků,“ popisuje generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.

Podmínkou toho, abyste se zbavili úroků či penále ovšem je, abyste o odpuštění Finanční správu aktivně požádali.

 

Jak požádat o odpuštění nedoplatků?

Pro usnadnění procesu podání žádosti navíc připravila Finanční správa ČR pro své klienty webové aplikace, v nichž občané (alespoň podle správce daně) vše vyřídí jednoduše a v několika málo krocích. Upozorňujeme, že pokud jsou nedoplatky vyšší než pět tisíc korun, můžete zažádat o roční splátkový kalendář.

„Stačí vyplnit základní osobní údaje, váš finanční úřad a informaci, jaký nedoplatek žádáte odpustit. V případě nedoplatků převyšujících 5 000 korun můžete vyplnit ještě druhou, stejně jednoduchou online žádost, ve které požádáte o roční splátkový kalendář,“ vysvětluje Simona Hornochová.

V případě jednotlivého nedoplatku vyššího než 5 000 korun bude dlužníkům umožněno uhradit jistinu ve dvanácti pevně daných splátkách.

Prominutí daňového příslušenství, tedy úroků, pokut a penále, nastane za předpokladu zaplacení původního nedoplatku na dani do 30. listopadu 2023 nebo ve dvanácti měsíčních splátkách v přesně daných termínech.

„Důležité je poslat platbu nejdříve v den podání žádosti, aby bylo finančnímu úřadu zřejmé, že tyto finanční prostředky mají být použity právě na úhradu daňového nedoplatku v rámci milostivého léta,“ dodává ještě Simona Hornochová.

Po vyplnění ve webové aplikaci můžete žádost podat na svůj místně příslušný finanční úřad:

  • Přes portál MOJE daně
  • E-mailem
  • Datovou schránkou
  • Písemnou formou doručenou poštou
  • Osobně na podatelně.

Kdo může Milostivé léto využít?

Všechny fyzické osoby včetně podnikatelů budou moci požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně (souvisejícím s dluhem na dani, ovšem vzniklým pouze do 30. září 2022).

„Připomínám, že za žádost neplatíte žádný poplatek. Dlužníkovi se proto požádat o odpuštění penále či úroků bezesporu vyplatí. Odpuštěny mu mohou být i případné náklady řízení včetně exekučních,“ doplňuje poradce.

Podmínkou je podat žádost od července do listopadu letošního roku a daňový dluh zaplatit do 30. listopadu 2023 nebo v termínech dvanácti po sobě jdoucích měsíčních splátek.

„Žádost musí být podána nejpozději v den platby, aby bylo zřejmé, že je určena na úhradu nedoplatku v rámci daňového milostivého léta”, připomíná ještě Simona Hornochová.

Během daňového milostivého léta zároveň všem fyzickým i právnickým osobám automaticky zaniknou jednotlivé bagatelní nedoplatky vzniklé do 30. září 2022 do výše 199 korun, respektive do výše 29 korun u daně z nemovitých věcí, nepřesáhnou-li v souhrnné výši k 1. červenci 2023 u jednoho finančního úřadu celkovou částku 1 000 korun.

Největší část nedoplatků je spravována finančními úřady, jedná se zejména o DPH, daň z příjmů fyzických osob, daň silniční a daň z nemovitých věcí. Nedoplatky na spotřební dani, případně jiné daňové nedoplatky, které má dlužník nikoliv vůči finanční, ale celní správě, pak lze obdobným způsobem vyřešit s příslušným celním úřadem.

Zdroj: www.businessinfo.cz