Vyšší slevy na dvě a více dětí byly v daňovém balíku schváleny loni na jaře a platí od loňského července. Zaměstnanci tak ušetřili už u mezd za tento měsíc. U OSVČ se změna projeví při vyplňování přiznání a placení daně z příjmů za zdaňovací období 2017 – tedy letos na jaře.

Daňové zvýhodnění na první dítě (ve společně hospodařící domácnosti) vyřešil samostatně zákon o státní sociální podpoře. Zákonodárci jej zvýšili z 13 404 na 15 404 korun ročně, ale až s platností od ledna 2018. Reálně se tedy projeví o rok později.

Podnikatelé a živnostníci s více dětmi, kteří odevzdají daňové přiznání do 3. dubna nebo do 2. července 2018 – pokud využívají služeb daňového poradce nebo mají ze zákona povinný audit – mohou na dani ušetřit o 2400 respektive 3600 korun více než loni.

Daňové zvýhodnění na druhé dítě se zvýšilo z 17004 na 19404 korun ročně (tj. z 1417 na 1617 Kč měsíčně), daňová sleva na třetího a každého dalšího potomka narostla z 20 604 na 24 204 Kč za rok (2017 Kč za měsíc).

Dobré zprávy pro ty, co využívají paušály

Možnost uplatnit slevu na děti či vyživovanou manželku (24 840 Kč ročně) se také vrátila těm, kteří uplatňují při výpočtu daně výdajové paušály. Podrobnosti si přečtěte v článku Využijete výhodnější paušál? Letos si můžete vybrat na BusinessInfo.cz.

Výhoda, jíž nabídl poplatníkům vládní daňový balík, se vás týká jen v případě, že se staráte o vyživované nezletilé dítě ve společně hospodařící domácnosti. Případně o zletilého potomka do 26 let věku, pokud se „soustavně připravuje na budoucí povolání“, tj. studuje vysokou školu.

U dětí se zdravotním postižením, které mají průkaz ZTP/P, je daňové zvýhodnění dvojnásobné. Slevy se tedy v roce 2017 zvýšily nikoli o 200 respektive 300 korun měsíčně jako u zdravých dětí, ale o 400 a 600 korun (viz box)

Roční zvýhodnění u dětí se zdravotním postižením

  • První dítě ZTP/P = 26 808 Kč ročně (nezměnilo se)
  • Druhé dítě ZTP/P = 38808 Kč ročně (zvýšení o 400 Kč měsíčně)
  • Třetí a další dítě ZTP/P = 48 408 Kč (zvýšení o 600 Kč měsíčně)

Úpravy daňového bonusu

Pokud si OSVČ – v případě, že nemá děti – vypočítá po uplatnění ostatních slev zápornou daň, nezaplatí sice finančnímu úřadu na dani z příjmů ani korunu, stát mu ale nic nevrátí.

V případě, že je vypočítaná daň záporná po započtení slev na děti, mají poplatníci nárok na takzvaný daňový bonus.

Co je daňový bonus?

Po uplatnění slevy na dítě nebo děti se u lidí s nízkými příjmy může dostat daň z příjmu do záporné hodnoty. Jinými slovy se vytvoří přeplatek pro ty, kdo si vypočítají ve svém přiznání daň z příjmu nižší, než je daňové zvýhodnění na děti. Stát poté tyto peníze vyplatí, a to maximálně do výše 60 300 korun. Tento limit se od roku 2016 nezměnil.

Na bonus dosáhnou jen ti, kteří za roční zdaňovací období mají příjem nejméně ve výši šestinásobku minimální měsíční mzdy. Tu vláda pro rok 2017 stanovila na 11 000 korun, což znamená, že váš roční příjem musí být více než 66 000 korun. Pro příští rok se díky razantnímu navýšení minimální mzdy zvedá tento limit až na 73 200 korun.

Peníze od státu (přeplatek na dani) mohou dostat nejen OSVČ, ale i zaměstnanci. U nich je rozhodující, zda dosáhnou na měsíční příjem nejméně ve výši poloviny minimální mzdy (v roce 2018 musejí vydělat 6100 korun měsíčně).

Stát vám vrátí 100 korun a víc

Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud činí alespoň 100 korun.

Peníze, na které se bonus vztahuje, musíte získat ze závislé činnosti (zaměstnání), podnikání, pronájmu nebo z kapitálového majetku. Máte-li pouze výdělky, které definuje paragraf 10 zákona o dani z příjmů jako Ostatní příjmy, máte smůlu a přeplatek od státu neobdržíte ani v případě, že jsou vyšší než zmíněných 66 tisíc ročně.

Od roku 2018 se podmínky dosažení bonusu dále zpřísňují. V praxi to bude znamenat, že nárok budou mít pouze ti, již si vydělají v zaměstnání či podnikání, nikoli už z pronájmu či kapitálového majetku.

Potvrzení pro uplatnění slevy na děti

Nárok na slevu na dítě či děti má pouze jeden rodič. Pokud v jedné domácnosti vyživují potomky oba zaměstnaní rodiče, musí poplatník nárok na daňové zvýhodnění prokázat potvrzením, zda a v jaké výši uplatňuje (neuplatňuje) daňové zvýhodnění druhý z plátců. Potvrzení vydá zaměstnavatel, v případě podnikatelů nebo nezaměstnaných se doporučuje doložit čestným prohlášením. Zaměstnavatel vám vydá předepsaný tabulkový formulář, eventuálně zjednodušené potvrzení, že daňové zvýhodnění uplatňujete/neuplatňujete.

Autor: Jakub Procházka

Zdroj: převzato z www.businessinfo.cz 

-lhe-