Pro rodiny s jedním dítětem se od ledna 2017 nemění nic. Sleva na druhé dítě se zvyšuje na 19 404 korun ročně, na třetího a každého dalšího potomka na celkových 24 204 korun ročně.

Daňový bonus nadále roste, ačkoli ministrerstvo financí původně uvažovalo i o jeho zrušení, protože jej poplatníci často zneužívají a státní kasa přichází o miliardy korun ročně.

Premiér Bohuslav Sobotka si naopak pochvaluje zvýšení bonusu. „Vláda plní svůj program a snižuje daňové zatížení pracujících rodin s dětmi,“ komentoval předseda vlády poslední úpravu.

Co je daňový bonus?

Po uplatnění slevy na dítě nebo děti se u lidí s nízkými příjmy může dostat daň z příjmu do záporné hodnoty. Jinými slovy se vytvoří přeplatek pro ty, kdo si vypočítají ve svém přiznání daň z příjmu nižší, než je daňové zvýhodnění na děti. Stát poté tyto peníze vyplatí, a to maximálně do výše 60 tisíc korun. Podmínkou ovšem je, aby plátce daně z příjmu neuplatňoval výdaje paušálem.

Příkladem může být živnostník se dvěma nezletilými dětmi, kterému bude za rok 2016 vypočítaná daň z příjmu ve výši 20 000 korun. Tu ovšem nezaplatí, naopak dostane od finančního úřadu přeplatek 11608 korun. Daňové zvýhodnění na dvě děti totiž po zmíněné úpravě vyroste na 31608 korun za rok – na první dítě 1117 korun měsíčně, na druhé 1517 Kč za měsíc. V letošním roce by obdržel ve stejném případě od státu pouze 9208 korun, tedy o 2400 Kč méně.

Další změny

Úprava je součástí balíku změn v zákoně o dani z příjmu. Patří sem ještě například zdanění nízkých příjmů ze závislé činnosti srážkovou daní. V praxi to znamená, že plátce nebude muset podávat na berní úřad daňové přiznání, pokud bude mít kromě příjmů od zaměstnavatele jiný nepatrný výdělek (za závislé činnosti), a to do 2500 korun.

K této změně jsme přistoupili hlavně kvůli volebním komisím, jejíž členové nebudou muset kvůli tomuto nepatrnému výdělku podávat daňové přiznání,“ vysvětluje náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová.

Součástí daňových změn je i novela zákona o dani z přidané hodnoty, která přináší například specifické úpravy zdaňování společností (dříve sdružení), zavedení institutu nespolehlivé osoby (vedle institutu nespolehlivého plátce DPH) nebo zavedení ručení příjemce zdanitelného plnění při poskytnutí úplaty virtuální měnou. Věřím, že z řady návrhů ocení občané i usnadnění platby cel, daní či poplatků platební kartou,“ říká předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Komplexnější změny v dani z příjmů nastanou až po roce 2017. „Důležité je, aby nebyly zaměňovány dva různé záměry. Prvním z nich je běžná novela současného zákona o daních z příjmů. Ta je součástí ‘daňového balíčku‘, tedy novel celkem sedmi zákonů z oblasti daní, pro rok 2017, jehož součástí je i zvýšení slevy na děti. Druhým a mnohem důležitějším záměrem je příprava úplně nového zákona o příjmových daních,“ doplňuje náměstkyně ministra financí Alena Schillerová.

Vítáte změny v daňovém zvýhodnění na děti?

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-