Cílem workshopu bylo informovat zaměstnavatele o možnostech zaměstnávání osob ve výkonu trestu a následně o možnostech zaměstnávání propuštěných vězňů včetně možností získávání dotací. Organizátoři doufají, že se jim na jejich základě podaří zvýšit zájem zaměstnavatelů o zaměstnávání vězňů.

Mgr. Ivana Ondráková z krajské pobočky Úřadu práce v Brně na počátku workshopu představila aktivní politiku zaměstnanosti Úřadu práce České republiky. Na její příspěvek navázal koordinátor zaměstnávání vězňů pan Jiří Štegl, MBA, který seznámil účastníky akce s možnostmi zaměstnávání vězňů a také příklady z praxe. Vězni jsou podle zákona povinni ve věznici pracovat a toto může být naplněno několika způsoby – můžou pracovat přímo pro věznici (např. údržbářské práce) nebo mohou pracovat pro 3. osobu, která projeví zájem, aby pro ni vězni vykonávali práci. Smlouvu uzavírá 3. osoba (zaměstnavatel) s věznicí, jednotliví vězni však musí souhlasit s prací pro třetí osobu. Věznice podle požadavků firem může zajistit pracovníky na víkendy, zajistí práci přesčas či úpravu pracovní doby na míru. V případě pracovní neschopnosti je odsouzený nahrazen jiným vězněm. Firmám odpadají náklady na vyplácení nemocenských dávek.

Dle praktických zkušeností upozornil pan Štegl na to, že odsouzení si zařazením do pracovního procesu udržují pracovní návyky nebo je nově získávají, což je důležité pro jejich uplatnění na trhu práce po výstupu z výkonu trestu a ti, kteří v době pobytu ve věznici pracují, mají větší šanci při získání práce po ukončení výkonu trestu a snáze se začleňují do společnosti.

Dalším vystupujícím byl Bc. Jaroslav Kovář z Centra podpory podnikání Praha, o. p. s. Tato organizace se zabývá zaměstnáváním vězňů, propuštěných osob z věznice a v současné době realizuje reintegrační program s jehož aktivitami a současnými výsledky účastníky seznámil. Jako poslední vystoupila JUDr. Marie Matušková z Probační a mediační služby. Ve svém příspěvku navázala na spolupráci v rámci reintegračního programu a hovořila o potřebě dohledu probačních úředníků, zejména v případech podmíněného odsouzení vězňů.

Převzato z tiskové zprávy.

-lhe-