Jsou mezi nimi například vytvoření podnikatelských inkubátorů pro české firmy v zahraničí, zavedení business ombudsmana jako poradce pro podnikatele, kteří se setkají s neodůvodněnými byrokratickými překážkami, či spuštění nového dotačního programu v roce 2014. Úplnou novinkou pak je podle CzechInvestu vznik inkubačních center pro české firmy na zahraničních trzích.

Strategie CzechInvestu se zaměřuje celkem na sedm oblastí, mezi kterými nechybí podpora nových investic, podpora výzkumu a vývoje, podpora malých a středních podniků, podpora exportu českých firem, regionální rozvoj, podpora v oblasti hledání pracovních sil a zavedení již zmíněného operačního programu.

Součástí této strategie je i vznik inkubačních center, která by měla v zahraničí poskytnout českým zaměstnavatelům zázemí a služby potřebné pro expanzi v daném regionu tak, aby si během zhruba ročního pobytu mohli založit pobočku, případně najít místního partnera, a pronikli tak na nový trh. Pilotní projekt takového centra se připravuje v Chile, v dalších zemích se jedná. CzechInvest také začal rozšiřovat svou síť zahraničních technologických center pro tuzemské firmy. Takzvané CzechAcceleratory budou po úspěšném úvodu v kalifornském Silicon Valley expandovat na východní pobřeží USA, do Švýcarska, Singapuru a Izraele. CzechInvest plánuje také vytvoření Infocentra pro firmy i pro vládu. Nově zřízená analytická jednotka v rámci agentury by sbírala a analyzovala ekonomická data například o jednotlivých regionech.

Podnikatelům a firmám, kteří se setkají s neodůvodněnými byrokratickými překážkami, by měl nově radit “business ombudsman”. Ten by mohl například posuzovat oprávněnost požadavků úřadů na povolovací rozhodnutí, jako je například územní rozhodnutí nebo stavební povolení. Dále by měl pravomoci pro urychlené vyřízení vízového povolení nebo by mohl jednat s finančním úřadem, pokud by měla firma podezření, že jí neprávem dal penále.

-pda-