Žádosti se budou opět podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

„Nadále platí, že všichni podnikatelé bez ohledu na sektor, mohou žádat o 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo samosprávy,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Pokud podnikatelé žádali o podporu z programu COVID – Nepokryté náklady v první výzvě, není nutná nová registrace, budou využita data o identifikaci žadatele a podání žádosti se tak usnadní.”

„O dotaci mohou žádat všichni podnikatelé, kterým v rozhodném období poklesl obrat alespoň o 50 procent oproti stejnému období roku 2019. U 2. výzvy je rozhodným obdobím, tedy dobou, za kterou je možné podporu čerpat, letošní 1. duben až 31. květen. Pokud žadatel splňuje podmínku obratu pouze za duben, může podat žádost pouze za tuto dobu,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová.

Za oba dva měsíce může jeden žadatel dostat podporu v celkové maximální výši 25 milionů korun. Pokud je rozhodným obdobím pouze duben, maximální výše dotace na jednoho žadatele je 15 milionů korun.

Podrobnosti o dotačním programu COVID – Nepokryté náklady

Při podávání žádosti je třeba, aby zájemce o podporu uvedl už poskytnutou i očekávanou covid dotaci za překrývající se rozhodné období. Týká se to mimo jiné programu Antivirus. Pokud žadatel čerpal kompenzační bonus, má v případě schválení žádosti z programu povinnost odpovídající část dotace vrátit. Kombinace je naopak možná s už ukončeným programem COVID – 2021.

Zdroj: www.businessinfo.cz