Zpravodaj sociálního dialogu 02/2021: Ochrana zdraví zaměstnanců na home office

Pokud se Vám email nezobrazuje správně, zobrazte si online verzi

Zpravodaj
Sociálního dialogu

02 / 2021

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ PŘI PRÁCI NA HOME OFFICE

 

V souvislosti s ochranou před šířením nemoci Covid-19 se často hovoří o práci z domova jako o jednom z možných opatření zaměstnavatelů. Některým zaměstnancům, u nichž to charakter práce umožňuje, firmy poskytují tento benefit už dlouhou dobu. Pro pracovníky využívající home office ale platí stejná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako pro zaměstnance na pracovištích....

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR A KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE SPOJILY SÍLY VE PROSPĚCH ZAMĚSTNAVATELŮ

 
Začátek letošního roku Svazu průmyslu a dopravy přinesl úspěch v podobě navázání spolupráce aktuálně s jedněmi z nejdůležitějších institucí v naší zemi - krajskými hygienickými stanicemi. Svaz inicioval možnost uspořádání diskusních fór v jednotlivých krajích na téma prevence Covid-19 na pracovištích. Aktéři vyšli vstříc velké poptávce ze strany zaměstnavatelů, kteří dlouhodobě volali po praktických informacích v rámci prevence před nemocí Covid-19...
CELÝ ČLÁNEK
CELÝ ČLÁNEK
Brazdilova

ZEPTALI JSME SE:

 

Martiny Brázdilové, senior manažerky personalistiky a marketingu 

 

"Home office je skvělý nástroj, díky němuž jsme mnohokrát zamezili šíření viru ve firmě, ale nelze aplikovat plošně", říká v rozhovoru Ing. Martina Brázdilová, senior manažerka personalistiky a marketingu v rodinné firmě ZLKL z Loštic...
CELÝ ČLÁNEK

REGIONÁLNÍ INFOSERVIS

 
Zajímá Vás, co se děje v regionech?

V rubrice Regionální infoservis Vám přinášíme přehled zajímavých událostí, které se uskutečnily během uplynulého období. V KALENDÁŘI AKCÍ představujeme události, které by vám neměly uniknout. 

STALO SE

 
SP ČR je spoluautorem Průvodce po středních školách Šumperského regionu. Průvodce obsahuje aktuální, názorné a praktické informace o odborných středních školách a firmách, které působí v okrese Šumperk a blízkém okolí.
 
V Ostravě se uskutečnila již tradiční akce Živá knihovna povolání pro žáky  8. a 9. tříd. Vzhledem k aktuální situaci proběhla formou natočení video prezentací, které byly po sestříhání zaslány školám.

KALENDÁŘ AKCÍ

 
Online diskusní fóra ČMKOS o dovednostech zaměstnanců, roli firemního vzdělávání a příslibu celoživotního učení "Jak neztratit hlavu v době velkých společenských transformací" se uskuteční v průběhu letošního jara. 

Bezplatný webinář "Zaměstnávání cizinců v ČR v návaznosti na COVID-19" se bude konat dne 19. a 24. března 2021 online formou prostřednictvím aplikace MS Teams. 

 
DALŠÍ UDÁLOSTI
DALŠÍ UDÁLOSTI
 
 
 
 

ZAUJALO NÁS

PRŮZKUM

MANUÁL PRO SAMOTESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH 

Od pondělí 1. 3. 2021 mají firmy možnost využít antigenního samotestování zaměstnanců ve svých provozech. Svaz průmyslu a dopravy ČR při této přiležitosti připravil pro firmy manuál, který by jim měl usnadnit orientaci a pomoci s organizací testování. 

Cílem povinného preventivního samotestování s využitím antigenních testů na pracovištích je včasné odhalení infekčních osob, zabránění zavlečení nákazy do pracovního kolektivu a zamezení dalšího šíření nákazy. Každý zaměstnanec má nárok na 4 testy v měsíci.

Manuál pro samotestování zaměstnanců na Covid-19 ve firmách je ke stažení zde.
ZKUŠENOSTI S DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍM

Čeští žáci a studenti mají už roční zkušenost s distančním vzděláváním. V důsledku pandemie se většina dětí vzdělává převážně v domácím prostředí formou internetových nástrojů nebo jiného typu vzdálené komunikace se školou. Jaké výhody nebo naopak nevýhody tento způsob vzdělávání žákům základních škol přináší? Odpověď přináší průzkum realizovaný mezi 557 žáky ze 32 základních škol.

Zjištění průzkumu:
32 % žáků má díky domácí výuce více volného času,
34 % žáků uvádí omezenou možnost konzultace látky s učitelem,
29 % žáků oceňuje možnost lépe si plánovat svůj denní program, 
26 % má omezený přístup k informacím,
13 % oceňuje , že nemusí cestovat do školy,
14 % uvádí, že jim distanční výuka výhody nepřináší.

OTÁZKY A ODPOVĚDI:

 
 

Proplácení nákladů při práci na home office

 
Ve firmě pracujeme už několikátý měsíc převážně z domova. Máme nárok na uhrazení nákladů jako je např. papír nebo barva do tiskárny, náklady na internet atd.? 
ODPOVĚĎ
Facebook Twitter
Vydavatel:
Svaz průmyslu a dopravy ČR,
Freyova 948/11, 190 00 Praha 9
Odhlásit odběr zpravodaje můžete ZDE.
Zpravodaj je vydáván v rámci projektu „Rozvoj národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Powered by AcyMailing