Manažeři prakticky ze všech sektorů bojují s tím, že nemohou najít vhodné zaměstnance do svých podniků. Příčin je několik. Aktivní populace je stále méně početná, roste nezaměstnanost lidí s nízkou kvalifikací a lidí se správnou kvalifikací je naopak stále méně.

Je evidentní, že počet nakupujících, což jsou zaměstnavatelé, bude v blízké budoucnosti vyšší, než množství dostupného zboží, tedy kvalifikovaných zaměstnanců, a jejich cena proto poroste,“ upozorňuje Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup a prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb.

Mnoho společností se již spálilo, když investovalo velké sumy do akvizice nějaké ,superstar´, která potom zdaleka nesplnila očekávání. Je tedy načase opustit staré předpoklady a zavést nové přístupy k získávání talentů, které obstojí na dnešním globalizovaném trhu,“ dodává Jaroslava Rezlerová.

Firmy proto stále častěji sahají v personální oblasti po takzvaném outsourcingu. Pro společnosti s vysokými požadavky je totiž často nejefektivnější najmout si externí odborníky.

Klesá strach z propuštění

Je to výhodné pro obě strany. Odborník se díky novým projektům neustále rozvíjí a je motivován, tím pádem do firmy přináší nové a nové znalosti. Zároveň se ušetří náklady na zaměstnance, který je po ruce jen ve chvílích, kdy je potřeba, a navíc firmu a její filosofii dobře zná,“ popisuje šéfka ManPower Group nový trend.
Sázka na externí zaměstnance tak přináší schopnost rychlé reakce, a tím posílení konkurenceschopnosti, výrazné snížení nákladů v oblasti lidských zdrojů a v neposlední řadě řeší i otázku sezonních výkyvů.

Personální outsourcing je podle ní výhodný nejen pro firmy, ale také pro zaměstnance. Ty chrání například před přetížením, snižuje u nich míru fluktuace. Úzce profilovaní odborníci jsou navíc k dispozici v době, kdy jsou opravdu potřeba, a naopak se uvolňuje kapacita kmenových zaměstnanců.
V současné době ekonomické nejistoty poskytuje personální outsourcing flexibilitu v počtu zaměstnanců, a firma tak není zatížena odpovědností a s tím spojenými dalšími náklady za případně propouštěné zaměstnance. Je to i signálem pro kmenové zaměstnance, že se nemusejí obávat propouštění, což v důsledku opět zkvalitňuje jejich práci,“ popisuje Jaroslava Rezlerová výhody tohoto řešení.

Kombinace kmenových a externích pracovníků zajišťuje také stálou základnu kvalifikovaných odborníků i v případě absence například z důvodu nemoci. Díky tomuto přístupu je možné splnit i zakázky, které personálně přesahují firmu. Podniku to pomůže v oblasti kvality, splněných závazků i flexibilního přístupu ke klientům.

Pokud se díky přínosu externích zaměstnanců začne firma rozrůstat, má v podstatě okamžitě k dispozici na výběr osvědčené odborníky, kteří již firmu znají a ona zná je i jejich způsob a kvalitu práce. A v podstatě již prošli zkušebním obdobím.

To podnikům snižuje personální náklady na výběrová řízení, které dosahují vysokých částek, zvláště u úzce specializovaných profesí.

Výhody při expanzi do zahraničí

Využívání externích pracovníků se osvědčilo také při expanzi firem do jiných zemí. „Jednak mají místní pracovníci zkušenosti s odlišnou kulturou a vědí, jak se v jiném světě obchodu pohybovat, a hlavně pokud společnost není na trhu přítomná, nemá přístup k nejlepším kandidátům,“ upozorňuje Jaroslava Rezlerová. Podle ní je tak najmutí místních externích pracovníků efektivnější, než nasazení zaměstnanců ze země původu mateřské firmy, ale také než zdlouhavé hledání kmenových pracovníků v novém teritoriu.

Jak se personální outsourcing provádí? Existuje několik způsobů. Buď přímým oslovením nových odborníků, nebo využitím bývalých pracovníků, kteří byli z důvodu nutnosti snížení stavů propuštění anebo jsou například v důchodu. Další možností je oslovit specializované agentury.

Podle personalistů bude právě kombinace externích a kmenových zaměstnanců patřit mezi e strategie, kterými se firmy budou snažit udržet nižší personální náklady i poté, co se ekonomika pomalu  z recese. Může to být pro ně jedna z klíčových konkurenčních výhod.

Co je podle Vás výhodnější? Najmout si odborníky nebo je koupit?

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-