Kulatý stůl tak neřešil palčivá témata, ale měl informační a iniciační přínos. Byl určen vytipovaným partnerům, kteří sdíleli informace o budoucích aktivitách a možné spolupráci v rámci své agendy, která přispívá rozvoji regionu v klíčových oblastech. Mezi nimi byly aktivity na poli firemního vzdělávání, trh práce a zaměstnanost, aktivní politika zaměstnanosti, kariérové poradenství a osvěta o trhu práce, kurzarbeit, dotační příležitosti, networkingová setkání, spolupráce veřejné správy a podnikatelů, podpora regionálního odborného školství, predikce trhu práce, sociální dialog, společenská odpovědnost firem a další témata.

Své aktivity a náměty sdíleli zástupci organizací jako Olomoucký kraj, odbor strategického rozvoje a odbor školství, CzechInvest, regionální kancelář v Olomouci, Magistrát města Olomouce, Inovační centrum Olomouckého kraje, Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Okresní hospodářské komory Olomouc a Přerov, Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci a Svazu průmyslu a dopravy. Všichni se shodli na potřebě pravidelných setkání, přičemž další by mohlo proběhnout na začátku roku 2022.

Autor: Richard Koubek