Cílem tohoto projektu je zkrátit dobu přijetí uchazeče o zaměstnaneckou kartu k osobnímu pohovoru. Zaměstnanci z Generálního konzulátu Lvov (GK Lvov) přímo kontaktují tyto uchazeče, kteří se musí dostavit se všemi zákonem stanovenými dokumenty pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu. Zákonem stanovená lhůta pro vystavení zaměstnanecké karty ve správním řízení je 60 dnů v případě, že žádost byla perfektní. V opačném případě se řízení zastaví (neběží lhůta) a po doplnění chybějících dokumentů řízení pokračuje, tím se úměrně prodlouží doba vydání karty.

Na svém počátku začínal projekt s měsíční kvótou 170 žádostí, od října došlo k navýšení na 320 podaných žádostí. Rekapitulace za tyto dva měsíce je následující:

srpen 2016                                                        
zařazeno (stanovená měsíční kvóta)                     170 žadatelů
nepodařilo se kontaktovat                                    12 žadatelů
nedostavilo se                                                    29 žadatelů 
podáno žádostí celkem                                      141 žádostí 
(120 žádostí v srpnu + 21 žádostí podáno v termínech v září 2016)         

Ministerstvo vnitra rozhodlo k 5.10.2016 o udělení 75 zaměstnaneckých karet.

září 2016                                                             
zařazeno (stanovená měsíční kvóta)                     170 žadatelů
nepodařilo se kontaktovat                                    12 žadatelů
nedostavili se                                                      42 žadatelů 
podáno žádostí celkem                                       128 žádostí
Kvóta pro měsíc září vyčerpána již k 26.9.2016.

říjen 2016 
stanovená měsíční kvóta                                     320 žadatelů
Kvóta pro měsíc říjen vyčerpána již 5.10.2016.

listopad 2016
stanovená měsíční kvóta                                      320 žadatelů                      
K 10.10.2016 vyčerpáno 96 žádostí na listopad 2016.

Firmy mají čím dál tím větší zájem o ukrajinské zaměstnance, proto jsou měsíční kvóty tak rychle vyčerpány.

Nicméně GK Lvov se potýká s problémem neúplných žádostí, kde je častá absence nejen zákonných dokumentů, se kterými uchazeči přicházejí, ale také chybí číslo konkrétního pracovního místa, pod kterým bylo vedeno na Úřadu práce (ÚP). Velkým problém jsou rovněž pracovní smlouvy (smlouva o smlouvě budoucí). Ty musí odpovídat legislativě ČR a musí být v souladu s pracovní pozicí nahlášenou na ÚP. Dále jsou to doklady týkající se ubytování, které často nesplňují zákonem stanovené podmínky. A v neposlední řadě je to dosažená kvalifikace, která se musí prokázat dle stanovených zákonných požadavků a musí korespondovat s pracovní pozicí, na kterou se uchazeč hlásí. V případě, že některé zákonné dokumenty k žádosti o zaměstnaneckou kartu chybí, musí se doručit na GK Lvov, ale NELZE tyto dokumenty posílat datovou schránkou. Jsou vyžadovány originály, které musí být doručeny poštou.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) rozhodlo, že v případě, že se zaměstnanci GK Lvov nepodaří ve 3 pracovních dnech a po 3 neúspěšných pokusech zkontaktovat žadatele v různou denní dobu, GK Lvov vyrozumí stanovenou kontaktní osobu zaměstnavatele uvedenou v žádosti o zařazení do REŽIMU UKRAJINA a té sdělí nový závazný termín “na konci řady“ pro podání žádosti, o tento náhradní termín bude snížena měsíční kvóta. V případě nemožnosti zkontaktovat se s žadatelem nebo jiným kontaktním číslem ve více než 1/2 žádostí od daného zaměstnavatele je to důvod pro vyřazení zaměstnavatele z REŽIMU UKRAJINA. O této skutečnosti bude MZV informovat garanta a MPO, které rozhodne o vyřazení zaměstnavatele z REŽIMU UKRAJINA na dobu 1 roku.

V případě, že se žadatel nedostaví ve stanoveném termínu, tak MZV vyrozumí garanta, žadatel bude z REŽIMU UKRAJINA vyřazen, zaměstnavatel musí podat novou přihlášku, jestli k tomuto dojde ve více než 1/3 žádostí od daného zaměstnavatele, u nichž již byl stanoven termín, bude MZV informovat garanta a MPO a zaměstnavatel bude MPO vyřazen z REŽIMU UKRAJINA na dobu 1 roku.

Věříme, že jako budoucí zaměstnavatelé ukrajinských zaměstnanců uděláte vše pro to, aby proces realizace zaměstnanecké karty proběhl bez problémů a dle zákonem stanovených požadavků. Tím se k Vám dostanou budoucí zaměstnanci včas a k oboustranné spokojenosti.

Zaměstnává Vaše firma na nějakých pozicích pracovníky ze zahraničí?

Zdroj: SP ČR

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-