Podle něj plánuje Komise přijmout v tomto roce 41 návrh s cílem posílit evropský růst a zaměstnanost, dimenzi evropského občanství, podpořit postavení EU ve světě a modernizovat evropské politiky, zejména rozpočet.

Z pohledu podnikatelů je asi nejdůležitějších těchto 9 oblastí a několik níže uvedených návrhů s přímým dopadem na ekonomický růst a podnikatelské prostředí. Těm bude nutné věnovat při hájení podnikatelských zájmů zvláštní pozornost.

1. Makroekonomický dohled

Hlavní pozornost bude věnována rychlému schválení souboru návrhů na zefektivnění makroekonomického dohledu EU a na výroční zprávy o růstu, což pomůže stanovit hlavní rizika a efektivně sledovat implementaci strategie EU2020.

2. Regulace finančních trhů

Po nedávných zkušenostech s finanční krizí není divu, že v oblasti finanční regulace bude zásadních návrhů řada. Budou se týkat zejména ratingových agentur, finančních instrumentů, přístupu k základním bankovním službám, krizového řízení bank a dalších oblastí.

3. Vnitřní trh a ochrana spotřebitele

Rovněž oblast vnitřního trhu bude zajímavá. Komise představí Bílou knihu o dopravě s návrhem strategie pro oblast dopravy v Evropě v následujících letech. Budou pokračovat diskuse o kolektivních žalobách a správě kolektivních práv, dojde k novelizaci pravidel pro státní pomoc a Komise představí svůj pohled na alternativní řešení sporu a spolupráci v oblasti smluvního práva.

4. Podnikání a průmysl

S velkým zájmem všichni očekávají sdělení k evropskému standardizačnímu systému a návrh na posílení podpory evropských malých a středních podniků na třetích trzích.

5. Klima, energetika a životní prostředí

V oblasti energetiky a životního prostředí představí Komise několik zcela zásadních návrhů týkajících se efektivního nakládání s nerostnými surovinami, energetické účinnosti, představí strategii pro nízkouhlíkovou ekonomiku a cestovní mapu pro oblast energetiky do roku 2050 a akční plán pro udržitelnou bioekonomiku do roku 2020.

6. Zaměstnanost, sociální věci a vzdělávání

V letošním roce budou pokračovat jednání o směrnici o pracovní době a Komise představí návrh týkající se vyslaných pracovníků. Na podzim se očekává Bílá kniha k penzím a sdělení k modernizaci vysokoškolského vzdělávání.

7. Daně

V oblasti daní se budou diskuse týkat dvou návrhů: nové strategie pro DPH a návrhu společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob (CCCTB).

8. Zahraniční obchod

V návaznosti na strategii pro společnou obchodní politiku publikovanou na podzim 2010 se budou nejdůležitější návrhy Komise týkat přístupu zahraničních firem k evropským veřejným zakázkám, podpory malých a středních podniků v přístupu na třetí trhy a úpravy všeobecného systému preferencí.

9. Evropský rozpočet

Po složitých jednáních o rozpočtu na rok 2011 před loňskými Vánoci se pozornost ve druhém čtvrtletí zaměří na návrh víceletého finančního rámce, který stanoví příjmy a výdaje evropských rozpočtů po roce 2014 na minimálně dalších 5 let.

Jak si s těmito výzvami poradíme? Pro české firmy bude hlavní otázkou, jak se k těmto skutečnostem postavit. Buď mohou klidně čekat, až se to všechno v Bruselu dojedná, a pak si v horším případě rvát vlasy, nebo se v rámci možností co nejaktivněji zapojit do probíhajících diskusí na půdě českých podnikatelských organizací (např. Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR nebo Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR) a svým postojem, analýzami a odbornými připomínkami s pomocí kanceláře bruselské CEBRE zajistit, že budou pracovníci evropských institucí brát na problémy (nejen) českých firem zřetel.

Nepřehlédněte: www.cebre.cz, www.euractiv.cz, www.eu2011.hu

Autor: Michal Kadera, ředitel CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU (podporováno CzechTrade)