VÝSTAVBA SE URYCHLÍ

V příštím roce parlament zřejmě schválí definitivní verzi nového stavebního zákona. Jeho novelu Svaz průmyslu a dopravy dlouhodobě požaduje. Bez zjednodušení stavebního práva totiž bude investování a další výstavba v České republice složitější. Zároveň začne v roce 2021 platit nová verze zákona o urychlení výstavby včetně tzv. polské metody. Ta umožní investorům podat žádost o vydání stavebního povolení společně s žádostí o vyvlastnění zbývajících pozemků, které jsou určené k výstavbě. Tento polský model tak fakticky může pomoci při urychlení vyvlastňování několika posledních problematických pozemků potřebných pro konkrétní stavbu, a to právě sloučením do jednoho řízení.

ZAMĚSTNANCI SE MŮŽOU DĚLIT O PRACOVNÍ MÍSTO

Firmy můžou od 1. ledna ve svých provozech nově zavést sdílená pracovní místa. Novinku můžou nastavit pro 2 a více zaměstnanců se stejným druhem práce a s kratším pracovním úvazkem. O zřízení sdíleného pracovního místa musí firma se zaměstnanci uzavřít písemnou dohodu. Zaměstnanci si pak po vzájemné domluvě sami rozvrhnou pracovní dobu do směn, aby se na sdílené pracovní pozici střídali.

NOVÉ PODMÍNKY PRO OBCHODNÍ KORPORACE

Od 1. ledna se také mění zákon o obchodních korporacích. Ty mají rok na to, aby v souladu se změnami upravily své zakladatelské listiny a společenské smlouvy. Nové znění zákona například zjednodušuje zakládání společností s ručením omezeným. Vklad základního kapitálu do výše 20 000 Kč lze uložit do notářské úschovy.

Novela zákona také upravuje postavení právnických osob ve volených orgánech kapitálových společností. Pokud statutárním orgánem nebo jeho členem je právnická osoba, musí být zmocněna fyzická osoba, která jménem této právnické osoby koná. Stávající kapitálové společnosti mají k provedení této změny tříměsíční lhůtu ode dne účinnosti novely, jinak funkce právnické osoby ve voleném orgánu zanikne.

DOPRAVCI ZAPLATÍ VYŠŠÍ MÝTNÉ

Od února budou silniční dopravci platit po celém Česku vyšší mýtné. Započítávat se do něj totiž bude nejen počet ujetých kilometrů a emisní třída vozidla, ale také jeho hlučnost a znečištění životního prostředí. Poplatek za hluk je běžnou složkou mýtného i v řadě jiných zemí. Stát očekává, že díky novince vybere na poplatcích za mýto ročně o více než 1,5 miliardy korun navíc.

ZMĚNY V ČERPÁNÍ A URČOVÁNÍ DOVOLENÉ

Změny v zákoníku práce se od nového roku dotknou hned několika oblastí. Od 1. ledna 2021 se mění způsob, jakým se vypočítává dovolená. Nově se např. počítá místo dnů v hodinách podle týdenního pracovního úvazku a je umožněn převod nevyčerpané dovolené. Při splnění podmínek bude zaměstnancům, kteří se jako instruktoři podílejí na táborech nebo jiných podobných akcích pro děti a mládež, za týden volna poskytnuta náhrada mzdy. Náhradu mzdy si pak zaměstnavatelé uplatní u okresní správy sociálního zabezpečení.

JEDNODUŠŠÍ SPRÁVA DANÍ

Na závěr roku 2020 by měl začít poprvé fungovat daňový portál MOJE Daně. Ten má firmám i občanům přinést jednodušší a přehlednější daňový systém. Svaz průmyslu již dlouho požaduje, aby stát daně zjednodušil a snížil administrativní zátěž a rizika pro firmy. Nový online finanční úřad MOJE Daně by měl zjednodušit správu daní především fyzickým osobám a malým podnikatelům. Ministerstvo financí by mělo v průběhu příštího roku systém ještě vylaďovat a postupně doplňovat o další funkce.

DOTACE NA OBNOVU HOSPODÁŘSTVÍ

V roce 2021 by měla Evropská unie spustit Národní plán obnovy, který České republice přinese až 180 mld. Kč dotací na obnovu hospodářství po koronavirové krizi. Prioritou pro Svaz průmyslu a dopravy ČR je využít prostředky na klima a životní prostředí včetně čisté mobility, aplikovaný výzkum a vývoj a také digitalizaci hospodářství. Zároveň se během příštího roku budou řešit poslední detaily a finální alokace všech operačních programů. V nich Svaz průmyslu upřednostňuje zajištění dostatečné alokace a vhodného nastavení OP TAK.

PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE

V příštím roce by měl Parlament ČR projednávat novelu zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Pokud vláda zákon schválí a parlament ho přijme, tak bude v legislativě konečně zakotvena podpora inovací a zavedou se i jiné než dotační nástroje podpory VaVaI. Novela by také měla zjednodušit systém podpory a zvýšit jeho flexibilitu.

REGULACE DIGITALIZACE

V oblasti digitální ekonomiky čeká Svaz průmyslu v roce 2021 intenzivní projednávání návrhu Aktu o digitálních službách (Digital Services Act), Aktu o digitálním trhu (Digital Markets Act) a návrhu Nařízení ke správě evropských dat (Data Governance Act). Zároveň předpokládáme, že díky portugalskému předsednictví Evropské unie se dokončí projednávání návrhu nařízení ePrivacy na pracovní úrovni a posune se do další fáze projednávání. Na národní úrovni by se pak měla projednávat novela zákona o autorském právu.

Zdroj: www.spcr.cz