„Systém má sloužit asi jednomu a půl milionu lidí. Denně s ním bude pracovat přes 15 tisíc úředníků po celém Česku. Tak rozsáhlý IT systém mají třeba ty největší banky v Česku, které spravují účty milionů klientů,“ vysvětluje náměstek sekce ekonomické a ICT Jan Baláč.

Systém se buduje od roku 2016 a z 20 dílčích systémů jsou všechny kromě jednoho vysoutěžené (IS DAV II). Víc než polovina už je spuštěná. Loni MPSV dle harmonogramu úspěšně spustilo 3 systémy (4. velký, eNeschopenku, pak mimo JIS PSV). Další 3 plánujeme spustit během půl roku. Za vedení Jany Maláčové (ČSSD) v čele resortu práce se navíc spustily několikrát odkládané projekty, především správní ekonomika
Úřadu práce.

„Od nástupu na MPSV řeším IT jako prioritu a ve zděděném problému dělám pořádek. Od začátku svého působení v čele ministerstva jsem stanovila jasný harmonogram, který dodržujeme. Vše, co jsem slíbila, tak jsem splnila,“ vysvětluje ministryně Maláčová.

O vývoji v oblasti IT systému na MPSV resort transparentně a průběžně informuje poslance Výboru pro sociální politiku i Úřad vlády.

Projekty JIS PSV

1. Oblast zaměstnanosti – Jde o agendový informační systém, který řeší témata spojená se zaměstnaností. Shromažďuje například informace a databáze o agenturní práci, podpoře v nezaměstnanosti, o projektech v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti, informace z evidencí ÚP, o podpoře rekvalifikací, evropských projektech, volných pracovních místech, insolvencích apod.

2. Oblast sociálních dávek a sociálních služeb – Jedná se o informační systém, který řeší výplatu nepojistných sociálních dávek jako je například rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, dávky v hmotné nouzi, porodné, pohřebné nebo příspěvek na zvláštní pomůcku apod.

3. Portálová oblast – Jde o projekt Jednotné portálové řešení, který nahradil původní integrovaný portál, web MPSV.cz a cizinci.cz. Slouží jako katalog veřejných dat. Poskytuje například informace o úředních postupech a životních situacích, elektronické formuláře pro související agendy, informace o otázkách sociální péče a sociální politiky. Data z něj využívají i další subjekty mimo působnost MPSV, jako například Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo zahraničí. Jednotné portálové řešení bylo nasazeno 28. 6. 2019.

4. Oblast podpůrných systémů a dat (IPPD) – Patří sem informační systémy, které obsahují informace o fyzických a právnických osobách, registr adres, číselníky, informace o vyplacených dávkách, evidenci klientů úřadů práce, registr smluv a soudních sporů apod. Umožňují výpočet srážky při exekuci. Zajišťují elektronickou výměnu informací o sociálním zabezpečení v rámci EU. Umožňují využívání dat a informací dalšími systémy v oblastech zaměstnanosti a sociálních dávek.

5. Oblast ekonomická – Je tvořená dvěma informačními systémy. Jednotné výplatní místo (JVM neboli EKIS) zajišťuje evidenci vyplácených dávek ze systému hmotné nouze, státní sociální podpory a výplatu podpory v nezaměstnanosti. Správní ekonomika ÚP (SE ÚP) zajišťuje účtování vnitřního chodu Úřadu práce, například platů zaměstnanců, evidence majetku nebo zúčtování pohledávek a závazků. Oba systémy byly nasazeny na Úřadu práce po několika odkladech 1. 1. 2020.

Další oblasti:

Oblast práce s daty – Spadají sem projekty, které zajišťují migraci dat mezi starými a novými systémy a systémy, které budou data dlouhodobě spravovat a vytvářet z nich ucelené statistiky. Konkrétně jde o projekty LIS, SOBI (služby v oblasti business intelligence) a SAP BW – datové sklady. Datové sklady byly nasazeny v lednu letošního roku.

Oblast spisové služby – Zavedení moderního a uživatelsky přístupnějšího systému pro správu a oběh dokumentů. Spisová služba například řeší komunikaci uvnitř resortu i se subjekty mimo resort. Implementovaný nový systém výrazně omezí papírování v rezortu a zefektivní práci úředníků.

Zdroj: www.mpsv.cz 

-lhe-