Na cíle novely zákoníku práce je třeba se podívat širší optikou a ne pouze vytrhávat z kontextu jednotlivosti, nehledě na celou chystanou právní úpravu. Jedním z hlavních cílů by mělo být rozpohybovat trh práce a tím i samotnou ekonomiku.

Současný zákoník práce je sice z roku 2006, ale řada ustanovení, byla prakticky převzata z původního zákoníku práce z roku 1965, obsahuje velmi podrobnou úpravu jednotlivých institutů, stanovených postupů odpovídajících struktuře velkých zaměstnavatelů. Celkový vývoj ekonomiky se od té doby velmi změnil. Nástupem digitalizace a využívání nových technologií dochází ke vzniku nových oborů, mění se požadavky na způsob organizace práce. Změnila se i struktura firem z hlediska velikosti, převažují malé a střední firmy, které nemají k dispozici silný administrativní aparát ke zvládnutí všech zákonem stanovených povinností, které se neustále navršují i v důsledku implementace příslušných směrnic EU. Cílem flexibilní novely zákoníku práce je reagovat na tento vývoj a vyvážit dlouhodobě přetrvávající trend jejího utužování-tzv. security. Zákoník práce musí být v době ekonomických přeměn neustále podrobován testu rovnováhy.

Za důležité považujeme tyto cíle:

  • Modernizace a snižování administrativní zátěže
  • Digitalizace
  • Zjednodušení a zpružnění pracovněprávních vztahů

NA CO JE TŘEBA NAVÁZAT

V loňském roce byla přijata novela zákoníku práce, která v duchu převážně ochranářských směrnic zavedla do zákoníku práce řadu dalších dílčích povinností zaměstnavatelů, např. rozšíření okruhu informací, které musí zaměstnanec dostat při vzniku pracovněprávního vztahu, nebo stále diskutované úpravy v oblasti dohod o provedení práce. Na druhé straně došlo k určitému zpružnění a zároveň modernizaci zákoníku práce, tj. možnost uzavírání pracovněprávního vztahu elektronicky, jako reakci nejenom na Covidovou situaci, ale celkově na trend, kdy řada činností může být dnes vykonávána mimo pracoviště zaměstnavatele, zejména z domova. Mimo jiné jde i o změnu, aby si zaměstnanec sám rozvrhoval v mantinelech daných zákoníkem práce pracovní dobu.

Svaz průmyslu je dlouhodobě aktivním hybatelem v této důležité oblasti a reprezentuje tak potřeby a požadavky členských firem ve vyjednáváních s vládou a odbory. O aktuálním vývoji firmy pravidelně informujeme, jednou z těchto iniciativ byl i informační webinář pro firmy, který proběhl dne 14.3. za účasti viceprezidenta SPČR Bohdana Wojnara a experta na zákoník práce Prof. Petra Hůrky. V těchto aktivitách budeme i nadále pokračovat.