Forma a podmínky členství ve Svazu

Máte možnost vybrat formu členství:

  • Partner Svazu
  • Člen – podnikatelský subjekt bez omezení – roční příspěvek (daňově uznatelný )
  • Členský subjekt (subjekty sdružující firmy na základě odvětvových, profesních či regionálních zájmů)

Je možno zvolit přímé členství nebo členství prostřednictvím některého z 29 odvětvových  a profesních svazů

(Podrobné vysvětlení pojmů Partner Svazu, Člen, Členský subjekt naleznete ve Stanovách SP ČR)

Seznamte se se základními dokumenty Svazu průmyslu a dopravy ČR:

Pokud se rozhodnete stát členem Svazu průmyslu a dopravy ČR

  1. seznamte se s platbením řádem.
  2. službami SP ČR pro členy Svazu
  3. vyplňte přihlášku pro zájemce o členství a zašlete ji zpět na adresu Svazu.
  4. O vašem přijetí bude rozhodovat představenstvo na svém nejbližším zasedání.
  5. Vyrozumění o přijetí obdržíte písemně, v kladném případě spolu s návrhem smlouvy o způsobu úhrady členského příspěvku S m l o u v a o způsobu úhrady členského příspěvku. (člena )či S m l o u v a s členskými subjekty.(profesní svaz či asociacii ).
  6. Vámi doplněné, dle platného platebního řádu Svazu, a podepsané 2 výtisky smlouvy zašlete zpět na Svaz. Obratem Vám zašleme námi podepsaný výtisk smlouvy spolu s fakturou vystavenou na částku uvedenou ve smlouvě.