Dále upozorňujeme na skutečnost, že resorty MPO, MV, MZdr a MZV se dohodly, že na Ukrajině bude navýšena denní kapacita přijímání žádostí o krátkodobá víza za účelem zaměstnání do 90ti dnů. V současné době je kapacita: 300 žádostí/den ve Lvovské oblasti a 300 žádostí/den v Kyjevské oblasti, tj. 600 žádostí denně na Ukrajině. Ke změně dochází od 16. listopadu 2020, kdy tato kvóta bude navýšena na 800 žádostí denně tj.: 400 žádostí denně Lvov a 400 žádostí denně Kyjev.

Zdroj: www.spcr.cz