Informace o nabídce a službách centra bude zveřejněna na webu i sociálních sítích, aktuálně již je spuštěna jejich Facebooková stránka https://www.facebook.com/ostravaexpatcentre. Centrum sídlí na Českobratrské ulici v centru Ostravy.

Úkolem pilotní etapy je provozovat Expat centrum Ostrava jako samostatné kontaktní místo, ve kterém budou všechny informace poskytovány v angličtině. Hlavní cílovou skupinou budou kvalifikovaní cizinci, kteří chtějí pracovat, studovat nebo podnikat v regionu, včetně jejich rodin. Centrum bude naplňovat jeden z hlavních ukazatelů Strategického plánu rozvoje města Ostravy fajnOVA – zastavit negativní migrační saldo města do roku 2030 a zvýšit počet cizinců žijících v Ostravě. Inspirací pro realizaci ostravského projektu je úspěšné brněnské Expat centrum, které bylo založeno v roce 2010. V letošním roce vzniklo Expat centrum také v Praze.

Expat centrum Ostrava bude zajišťovat tzv. soft-landing cizinců, kteří budou mít zájem zařadit se na zdejší pracovní trh, tedy jakési hladké přistání. Bude jim poskytovat pomoc při vyřizování potřebných dokumentů a formálních náležitostí spojených se životem v České republice. Zřídí „buddies systém“, což znamená, že se místní ambasadoři – vesměs cizinci, kteří už v Ostravě bez potíží působí – postarají o nově příchozí nebo i stávající expaty a pomohou s jejich integrací.

Další klíčovou aktivitou centra bude kontinuální budování komunity, které bude probíhat průběžně ve spolupráci s firmami, institucemi, již fungujícími organizacemi se službami pro cizince, kluby cizinců, univerzitami, zdravotními službami, ubytovacími kapacitami, školskými zařízeními a podobně. Součástí projektu bude zveřejňování informací na webu a komunikace na sociálních sítích.

„Vedle informačního servisu, vzdělávacích a rozvojových akcí bude centrum vytvářet partnerství s univerzitami, zaměstnavateli, poskytovali služeb, organizacemi veřejné správy i fungujícími komunitami. Díky této síti partnerů nabídne cizincům propojení k řešení jejich individuálních potřeb,“ sdělila Alena Danielová, projektová manažerka projektu Expat Centra z Moravskoslezského inovačního centra Ostrava (MSIC Ostrava), které bude Expat centrum Ostrava provozovat.

Zdroj: www.spcr.cz