babi

Svaz průmyslu a dopravy ČR v Moravskoslezském kraji dlouhodobě upozorňuje na rizika způsobená možným přiznáním statutu tržní ekonomiky Číně, které může mít konkrétně pro tento region daleko horší následky, než aktuální situace v hornictví. Ministr financí Andrej Babiš vyjádřil našim členům podporu: „Jsem v šoku, že je problém si nahlas říct, že Čína není tržní ekonomikou,“ pronesl před zástupci firem Andrej Babiš. Viceprezident SP ČR Jiří Cienciala, který byl setkání rovněž přítomen, ministra upozornil, že také regionální tripartita se dlouhodobě vyjadřuje jednotně proti udělení statutu tržní ekonomiky Číně.

Dalším bodem jednání byl trh práce. Zástupci firem se shodli, že je stále větší problém získat z Úřadů práce uchazeče ochotné pracovat na dělnické profese. Velkým nešvarem je, že řada uchazečů stále jen vyžaduje razítko jako důkaz, že se ptali na zaměstnání. U kvalifikovaných profesí je pak problém ve zkostnatělosti administrativních procesů, které brání například rychlému začlenění kvalifikovaných cizinců do pracovního procesu. Viceprezident Svazu Jan Rafaj, který byl hostitelem setkání, zmínil zkušenost, kterou nedávno získal jako personální ředitel hutě ArcelorMittal Ostrava: “Vybrali jsme si na Ukrajině pět inženýrů, dostat je pak do firmy nám trvalo rok“.

Zástupci firem pak upozornili, že problémy na trhu práce vznikají už ve školách. “Lidí je dost, problém je jejich struktura vzdělání,“ řekl generální ředitel skupiny Vítkovice Jan Světlík, jehož firma je zřizovatelem vlastní průmyslové školy. “Podniková škola je selháním systému, nicméně průmyslové firmy se k problému nedostatku lidí musí postavit čelem,“ pronesl Světlík.

Další zřizovatel školy, generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek, si myslí, že vztah k technice je třeba budovat u dětí už od školky: “Každý rok kupuji spousty stavebnic pro školky v okolí Třince, zrovna zítra strávím dopoledne ve školkách. V tomto věku jsou děti nejpřístupnější pro získání kladného vztahu k technice,“ řekl Jan Czudek.

Petr Holica
regionální manažer SP ČR pro Moravskoslezský kraj

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.