Odhady ministra dále počítají s tím, že by zavedený systém mohl v horizontu dalších šesti měsíců uspořit dalších, více než půl miliardy korun.

Za prvních pět měsíců prošlo projektem zhruba 47 tisíc lidí, přičemž například v únoru se tato povinnost týkala 26 tisíc uchazečů o zaměstnání. Konkrétní osoby vybírá úřad práce podle kritérií určených metodickým pokynem ministerstva. Jde například o dlouhodobě nezaměstnané, uchazeče s opakovanou evidencí (dvakrát a více v posledních šesti měsících) nebo uchazeče, kteří měli v posledních šesti měsících zaměstnání kratší než deset dní.

Cílem opatření je ale kromě úspory peněz také omezení nelegální práci. Lidé se totiž musí osobně dostavit v termínech předem určených úřadem práce. Jde přitom o časy odpovídající standardní pracovní době. Vybraní lidé se musí dostavit na poštu nejvýše dvakrát týdně a maximálně po dobu tří měsíců. Přesný čas další návštěvy se uchazeč o zaměstnání dozví maximálně tři dny předem. Tím se má ztížit jeho případná dohoda s firmou, u níž pracuje “na černo”.

Do systému s názvem DONEZ (Docházka nezaměstnaných) má být zapojena vždy zhruba dvacetina uchazečů o zaměstnání, zdaleka se tedy nedotkne všech. Z ministerských statistik dále vyplývá, že čtyři tisíce lidí, tedy téměř desetina vybraných uchazečů, se bez dostatečné omluvy na Czech Point nedostavila. Úřady pak s nimi zahájily správní řízení. Správní řízení, vedoucí zpravidla k odejmutí podpory nebo vyřazení z evidence uchazečů, přitom úřady zahajují až poté, co mají k dispozici případné omluvenky. Projekt má trvat dva roky. Za jeho zajištění platí ministerstvo státní České poště zhruba 234 milionů korun, peníze jdou z Evropského sociálního fondu.

-pda-